tim m de ham so lien tucBài viết lách Cách mò mẫm m nhằm hàm số liên tiếp với cách thức giải cụ thể canh ty học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện bài bác luyện Cách mò mẫm m nhằm hàm số liên tiếp.

Bạn đang xem: tim m de ham so lien tuc

Cách mò mẫm m nhằm hàm số liên tiếp rất rất hay

A. Phương pháp giải & Ví dụ

Quảng cáo

Ta dùng ĐK nhằm hàm số liên tiếp và ĐK nhằm phương trình sở hữu nghiệm nhằm thực hiện những việc dạng này.

- Điệu khiếu nại nhằm hàm số liên tiếp bên trên x0:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

- Điều khiếu nại nhằm hàm số liên tiếp bên trên một luyện D là f(x) liên tiếp bên trên từng điểm nằm trong D.

- Phương trình f(x) = 0 sở hữu tối thiểu một nghiệm bên trên D nếu như hàm số hắn = f(x) liên tiếp bên trên D và sở hữu nhì số a, b nằm trong D sao cho tới f(a).f(b) < 0.

Phương trình f(x) = 0 sở hữu k nghiệm bên trên D nếu như hàm số hắn = f(x) liên tiếp bên trên D và tồn bên trên k khoảng tầm tách nhau (ai ; ai+1) (i = 1,2,…,k) trực thuộc D sao cho tới f(ai).f(ai+1) < 0.

Ví dụ minh họa

Bài 1: Xác quyết định a nhằm hàm số Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án liên tiếp bên trên R.

Hướng dẫn:

Hàm số xác lập bên trên R

Với x < 2 ⇒ hàm số liên tục

Với x > 2 ⇒ hàm số liên tục

Với x = 2 tao sở hữu

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Hàm số liên tiếp bên trên R ⇔ hàm số liên tiếp bên trên x = 2

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Vậy a = -1, a = 0.5 là những độ quý hiếm cần thiết mò mẫm.

Bài 2: Cho hàm số f(x) = x3 – 1000x2 + 0,01 . phương trình f(x) = 0 sở hữu nghiệm nằm trong khoảng tầm này trong số khoảng tầm tại đây ?

I. (–1; 0)            II. (0; 1)            III. (1; 2)

Hướng dẫn:

Ta sở hữu hàm số hắn = f(x) = x3 – 1000x2 + 0,01 là hàm liên tiếp bên trên R

f(0) = 0.01 và f(-1) = - 1001 + 0.01 < 0. Nên f(0).(-1) < 0.

Vậy hàm số sở hữu nghiệm trong vòng I

Quảng cáo

Bài 3: Tìm m nhằm những hàm số sau liên tiếp bên trên R

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Hướng dẫn:

Với x < 0 ⇒ hàm số liên tục

Với x > 0 ⇒ hàm số liên tục

Với x = 0 tao sở hữu

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Hàm số liên tiếp bên trên R ⇔ hàm số liên tiếp bên trên x = 0

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Bài 4: Chứng minh rằng phương trình sau sở hữu tối thiểu một nghiệm :

x7 + 3x5 - 1 = 0

Hướng dẫn:

Ta sở hữu hàm số f(x) = x7 + 3x5 - 1 liên tiếp bên trên R và f(0).f(1) = - 3 < 0

Suy rời khỏi phương trinh bạch f(x) = 0 sở hữu tối thiểu một nghiệm nằm trong (0,1).

Bài 5: Chứng minh rằng phương trình sau sở hữu tối thiểu một nghiệm :

x2sinx + xcosx + 1 = 0

Hướng dẫn:

Ta sở hữu hàm số f(x) = x2sinx + xcosx + 1 liên tiếp bên trên R và f(0).f(π) = -π < 0. Suy rời khỏi phương trinh bạch f(x) = 0 sở hữu tối thiểu một nghiệm nằm trong (0 ; π).

Quảng cáo

Bài 6: Xác quyết định a, b nhằm những hàm số sau liên tiếp bên trên R

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Hướng dẫn:

Ta sở hữu hàm số vẫn cho tới liên tiếp bên trên R\{π/2} vì thế những hàm hắn = sinx và hắn = ax + b lên tục bên trên R.

Ta chỉ việc xét tính liên tiếp của hàm số bên trên x = π/2.

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Vậy a, b là số thực vừa lòng phương trình Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án thì hàm số vẫn cho tới liên tiếp bên trên R.

Bài 7: Tìm m nhằm những hàm số sau liên tiếp bên trên R

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Hướng dẫn:

Hàm số xác lập bên trên R

Với x < 2 ⇒ hàm số liên tục

Với x > 2 ⇒ hàm số liên tục

Với x = 2 tao sở hữu

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

⇔ m = 3

Vậy m = 3 là độ quý hiếm cần thiết tìm

Bài 8: Xác quyết định a,b nhằm những hàm số sau liên tiếp bên trên R

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Hướng dẫn:

Với x ≠ 2 và x ≠ 0 hàm số liên tiếp.

Để hàm số vẫn cho tới liên tiếp bên trên R thì hàm số cần liên tiếp bên trên x = 2 và x = 0

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Vậy a = 1 và b = -1 thì hàm số liên tiếp bên trên R

B. Bài luyện vận dụng

Quảng cáo

Bài 1: Cho hàm số:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Với độ quý hiếm này của a thì hàm số f(x) liên tiếp bên trên x = - 2?

A. a = -5

B. a = 0

C. a = 5

D. a = 6

Lời giải:

Đáp án: C

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Đáp án C

Bài 2: Cho hàm số:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Với độ quý hiếm này của a thì hàm số f(x) liên tiếp bên trên x = 3?

A. a = 3             B. a = 1/3            C. a = -1/3            C. a = -2

Lời giải:

Đáp án: B

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Đáp án B

Bài 3: Cho hàm số:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Với độ quý hiếm này của m thì hàm số vẫn cho tới liên tiếp bên trên x = 2?

A. -2

B. -1

C. 1

D. 3

Lời giải:

Đáp án: C

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Đáp án C

Bài 4: Cho hàm số:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Giá trị này của m nhằm hàm số vẫn cho tới liên tiếp bên trên x = -2?

A. 7

B. -7

C. 5

D. 1

Lời giải:

Đáp án: A

Xem thêm: cach su dung thiet bi kich song wifi

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Đáp án A

Bài 5: Cho hàm số:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Với độ quý hiếm này của a thì hàm số vẫn cho tới liên tiếp bên trên x = 2?

A. -2

B. -1

C. 1

D. 3

Lời giải:

Đáp án: B

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Đáp án B

Bài 6: Cho hàm số:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Hàm số vẫn cho tới liên tiếp bên trên R Khi và chỉ khi:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Lời giải:

Đáp án: A

Hàm số vẫn cho tới liên tiếp bên trên R Khi và chỉ Khi hàm số tê liệt liên tiếp bên trên x = 1 và x = -1

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Đáp án A

Bài 7: Cho hàm số Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Giá trị của m nhằm f(x) liên tiếp bên trên x = 2 là:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Lời giải:

Đáp án: C

Hàm số liên tiếp bên trên x = 2 Khi và chỉ khi

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Đáp án C

Bài 8: Cho hàm số:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Tìm b nhằm f(x) liên tiếp bên trên x = 3

A. √3            B. - √3            C. (2√3)/3            D. – (2√3)/3

Lời giải:

Đáp án: D

Hàm số liên tiếp bên trên x = 3 Khi và chỉ Khi

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Đáp án D

Bài 9: Cho hàm số:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Tìm k nhằm f(x) con gián đoạn bên trên x = 1.

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Lời giải:

Đáp án: A

f(x) con gián đoạn bên trên x = 1 Khi và chỉ khi:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Đáp án A

Bài 10: Cho hàm số:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Tìm m nhằm f(x) liên tiếp bên trên [0;+∞) là.

A.1/3               B. 1/2               C. 1/6               D. 1

Lời giải:

Đáp án: C

f(x) liên tiếp bên trên [0;+∞) Khi và chỉ Khi f(x) liên tiếp bên trên x = 0+ và liên tiếp bên trên x = 9

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Đáp án C

Bài 11: Cho hàm số:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Giá trị của a nhằm f(x) liên tiếp bên trên R là:

A. 1 và 2               B. 1 và –1               C. –1 và 2               D. 1 và –2

Lời giải:

Đáp án: D

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Đáp án D

Bài 12: Cho hàm số:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Tìm a nhằm f(x) liên tiếp bên trên x = 0

A. 1               B. –1               C. –2               D. 2

Lời giải:

Đáp án: B

Hàm số liên tiếp bên trên x = Khi và chỉ Khi

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Đáp án B

Bài 13: Tìm xác minh đích trong số xác minh sau:

I. f(x) liên tiếp bên trên đoạn [a;b] và f(a).f(b) > 0 thì tồn bên trên tối thiểu số c ∈ (a;b) sao cho tới f(c) = 0

II. f(x) liên tiếp bên trên (a;b] và bên trên [b;c) tuy nhiên ko liên tiếp bên trên (a;c)

A. Chỉ I đúng             B. Chỉ II đúng             C. Cả I và II đúng             D. Cả I và II sai

Lời giải:

Đáp án: D

Đáp án D

Bài 14: Tìm xác minh đích trong số xác minh sau:

I. f(x) liên tiếp bên trên đoạn [a;b] và f(a).f(b) < 0 thì phương trình f(x) = 0 sở hữu nghiệm

II. f(x) ko liên tiếp bên trên [a;b] và f(a).f(b) ≥ 0 thì phương trình f(x) = 0 vô nghiệm

A. Chỉ I đúng             B. Chỉ II đúng             C. Cả I và II đúng             D. Cả I và II sai

Lời giải:

Đáp án: A

Đáp án A

Bài 15: Cho hàm số Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án. Chọn câu đích trong số câu sau:

(I) f(x) liên tiếp bên trên x = 2

(II) f(x) con gián đoạn bên trên x = 2

(III) f(x) liên tiếp bên trên đoạn [-2, 2]

A. Chỉ (I) và (III)               B. Chỉ (I)               C. Chỉ (II)               D. Chỉ (II) và (III)

Lời giải:

Đáp án: B

TXĐ: D = (-∞, -2] ∪ [2, +∞). Vậy (III) và (II) sai. Đáp án B

Xem thêm thắt những dạng bài bác luyện Toán lớp 11 sở hữu nhập đề thi đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

  • Dạng 1: Xét tính liên tiếp của hàm số
  • 40 bài bác luyện trắc nghiệm Hàm số liên tiếp sở hữu đáp án (phần 1)
  • 40 bài bác luyện trắc nghiệm Hàm số liên tiếp sở hữu đáp án (phần 2)
  • 60 bài bác luyện trắc nghiệm Giới hạn của hàm số sở hữu đáp án (phần 1)
  • 60 bài bác luyện trắc nghiệm Giới hạn của hàm số sở hữu đáp án (phần 2)

Săn SALE shopee mon 7:

  • Đồ sử dụng học hành giá rất rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook không lấy phí cho tới teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi công ty chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


gioi-han.jspGiải bài bác luyện lớp 11 sách mới mẻ những môn học

Xem thêm: cach long nhac vao video