Tìm M Để Phương Trình Có 2 Nghiệm Trái Dấu

     
Tìm m để phương trình có hai nghiệm trái dấu là dạng toán quen thuộc trong chương trình toán 9. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm trái dấu giúp các bạn học sinh lớp 9 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, trau dồi kiến thức để nhanh chóng giải được các bài Toán 9. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Bạn đang xem: Tìm m để phương trình có 2 nghiệm trái dấu


I. Lý thuyết tìm m để pt có 2 nghiệm trái dấu

1. Định lý Vi-ét:

Nếu phương trình

*
có hai nghiệm
*
phân biệt thì
*

+ Lưu ý: Trước khi áp dụng định lý Vi ét, ta cần tìm điều kiện để phương trình có 2 nghiệm phân biệt.


2. Xác định dấu các nghiệm của phương trình bậc hai:

Điều kiện để phương trình có hai nghiệm trái dấu, cùng dấu, cùng dương, cùng âm,…

+ Để phương trình có hai nghiệm phân biệt trái dấu

*

+ Để phương trình có hai nghiệm phân biệt cùng dấu dương

*

+ Để phương trình có hai nghiệm phân biệt cùng dấu âm

*
có 2 nghiệm trái dấu

Gợi ý đáp án

Để phương trình có hai nghiệm phân biệt trái dấu

*

Vậy với 3 0 \hfill \\ \end{gathered} \right." width="99" height="48" data-latex="\Leftrightarrow \left\{ \begin{gathered} \Delta " > 0 \hfill \\ P > 0 \hfill \\ \end{gathered} \right." data-i="14" class="lazy" data-src="https://tex.vdoc.vn/?tex=%5CLeftrightarrow%20%5Cleft%5C%7B%20%5Cbegin%7Bgathered%7D%0A%20%20%5CDelta%20%27%20%3E%200%20%5Chfill%20%5C%5C%0A%20%20P%20%3E%200%20%5Chfill%20%5C%5C%20%0A%5Cend%7Bgathered%7D%20%20%5Cright.">.

Gợi ý đáp án

*

Để phương trình có hai nghiệm phân biệt

*

*

*

Với mọi m ≠ 3, phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn hệ thức Vi-ét:

*

Để phương trình có hai nghiệm phân biệt cùng dấu khi và chỉ khi:

*

Xảy ra hai trường hợp:Trường hợp 1:

*

Trường hợp 2:

*

*

Với

*

Với

*
có hai nghiệm phân biệt cùng dấu dương.

Hướng dẫn:

Để phương trình có hai nghiệm cùng dấu dương

*

Gợi ý đáp án

Để phương trình có hai nghiệm cùng dấu dương

*


Với

*

*

Với

*

Với

*

Vậy với m > 2 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt cùng dấu dương.

III. Bài tập tìm m để pt có 2 nghiệm trái dấu

Bài 1: Tìm m để phương trình

*
có hai nghiệm phân biệt:

a) Trái dấu.b) Cùng dấu.

Xem thêm: Lời Bài Hát Biết Làm Sao Để Cố Quên Em,Quên Ngày, Làm Sao Để Cố Quên Em,Quên Ngày

c) Cùng dấu âm.d) Cùng dấu dương.

Bài 2: Tìm m để phương trình

*
có hai nghiệm phân biệt trái dấu thỏa mãn
*

Bài 3: Tìm m để phương trình

*
có hai nghiệm phân biệt:

a) Trái dấu.b) Cùng dấu.
c) Cùng dấu âm.

Xem thêm: Tên Gọi Kẻ Chợ Phản Ánh Điều Gì, Tên Kẻ Chợ Có Nguồn Gốc Như Thế Nào

d) Cùng dấu dương.

Bài 4: Tìm m để phương trình

*
có hai nghiệm phân biệt:

Bài 5: Tìm m để phương trình

*
có hai nghiệm phân biệt:

Bài 6: Tìm m để phương trình

*
có hai nghiệm phân biệt cùng dấu âm

Bài 7: Tìm m để phương trình

*
có hai nghiệm phân biệt cùng dấu âm

Bài 8: Tìm m để phương trình

*
có hai nghiệm phân biệt cùng dấu dương

Bài 9: Tìm m để phương trình

*
có hai nghiệm phân biệt cùng dấu dương

Bài 10: Cho phương trình

*
. Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt cùng dấu. Khi đó hai nghiệm mang dấu gì?