tinh yeu nhu mon qua khi co nhau

In my memory, at that moment

Bạn đang xem: tinh yeu nhu mon qua khi co nhau

Lần đầu gặp gỡ thực hiện tim lưu giữ nhung

Our first meeting makes my heart flustered

Rồi từng ngày trôi qua quýt, nhập thâm nám tâm đột chốc quan sát lạnh lẽo áp

Rồi từng ngày trôi qua quýt, nhập thâm nám tâm đột chốc quan sát lạnh lẽo áp

Một người đang được đứng ngay gần tức thì nối tiếp bên

A person standing close by

Vội gắng bàn tay em, lôi chuồn nhanh chóng trước đôi mắt của anh ấy khi đấy

Vội gắng bàn tay em, lôi chuồn nhanh chóng trước đôi mắt của anh ấy khi đấy

Rồi rất nhiều lần khi anh thấy em cười

Sometimes I found you smiling happily

Nhiều phiên nước đôi mắt rơi xuống ẩm nhòa

Somdtimes I found my tears rolling down

Dặn lòng uy lực chuồn nối tiếp mặt mũi và mong muốn nói

Dặn lòng uy lực chuồn nối tiếp mặt mũi và mong muốn nói

"Đừng buồn một người ko lưu giữ cho tới ta"

Don't be sad for someone who doesn't remember you

Tình yêu thương như phần quà, khi sở hữu nhau nhớ rằng là

Love is a gift, while we still have each other let's not forget

Từng sung sướng khóc bên cạnh nhau nhưng mà, cớ sao tớ bộp chộp mong muốn cơ hội xa?

That we used to tướng cry & laugh together, ví why give up ví soon ?

Tình yêu thương vỡ tan cứ xoay đầu lại phía sau

If you think love is broken, just look behind you

Xem ai đó đã, đang được kề cạnh tớ khi đau?

To see who it was that always by your side when you were down

Tình yêu thương sao không giống thông thường, song khi tớ thiệt kiên cường

Tình yêu thương sao không giống thông thường, song khi tớ thiệt kiên cường

Nhiều người trách cứ bản thân điên loạn, cứ lao theo đòi mặc dù ko lối ra

Nhiều người trách cứ bản thân điên loạn, cứ lao theo đòi mặc dù ko lối ra

Một khi đang được yêu thương, trái ngược tim hài lòng loại tha

Once we've loved, our hearts gladly forgive

Cho vượt lên trên khứ nhì tớ từng chuồn qua

For the past that we've gone through

Một khi đang được yêu thương, trái ngược tim hài lòng loại tha— Only C

Rồi rất nhiều lần khi anh thấy em cười

Sometimes I found you smiling happily

Nhiều phiên nước đôi mắt rơi xuống ẩm nhòa

Somdtimes I found my tears rolling down

Dặn lòng uy lực chuồn nối tiếp mặt mũi và mong muốn nói

Dặn lòng uy lực chuồn nối tiếp mặt mũi và mong muốn nói

Xem thêm: tet trung thu em dot den di choi

"Đừng buồn một người ko lưu giữ cho tới ta", whoa-oh-hoh-oh

"Đừng buồn một người ko lưu giữ cho tới ta", whoa-oh-hoh-oh

Tình yêu thương như phần quà, khi sở hữu nhau nhớ rằng là

Love is a gift, while we still have each other let's not forget

Từng sung sướng khóc bên cạnh nhau nhưng mà, cớ sao tớ bộp chộp mong muốn cơ hội xa?

That we used to tướng cry & laugh together, ví why give up ví soon ?

Tình yêu thương vỡ tan cứ xoay đầu lại phía sau

If you think love is broken, just look behind you

Xem ai đó đã, đang được kề cạnh tớ khi đau?

To see who it was that always by your side when you were down

Tình yêu thương sao không giống thông thường, song khi tớ thiệt kiên cường

Tình yêu thương sao không giống thông thường, song khi tớ thiệt kiên cường

Nhiều người trách cứ bản thân điên loạn, cứ lao theo đòi mặc dù ko lối ra

Nhiều người trách cứ bản thân điên loạn, cứ lao theo đòi mặc dù ko lối ra

Một khi đang được yêu thương, trái ngược tim hài lòng loại tha

Once we've loved, our hearts gladly forgive

Cho vượt lên trên khứ nhì tớ từng chuồn qua

For the past that we've gone through

Tình yêu thương như phần quà, khi sở hữu nhau nhớ rằng là

Love is a gift, while we still have each other let's not forget

Từng sung sướng khóc bên cạnh nhau nhưng mà, cớ sao tớ bộp chộp mong muốn cơ hội xa?

That we used to tướng cry & laugh together, ví why give up ví soon ?

Tình yêu thương vỡ tan cứ xoay đầu lại phía sau

If you think love is broken, just look behind you

Xem ai đó đã, đang được kề cạnh tớ khi đau?

To see who it was that always by your side when you were down

Tình yêu thương sao không giống thông thường, song khi tớ thiệt kiên cường

Tình yêu thương sao không giống thông thường, song khi tớ thiệt kiên cường

Nhiều người trách cứ bản thân điên loạn, cứ lao theo đòi mặc dù ko lối ra

Nhiều người trách cứ bản thân điên loạn, cứ lao theo đòi mặc dù ko lối ra

Một khi đang được yêu thương, trái ngược tim hài lòng loại tha

Once we've loved, our hearts gladly forgive

Cho vượt lên trên khứ nhì tớ từng chuồn qua

For the past that we've gone through

Một khi đang được yêu thương, trái ngược tim hài lòng loại tha

Once we've loved, our hearts gladly forgive

Cho vượt lên trên khứ nhì tớ từng chuồn qua

For the past that we've gone through

Xem thêm: cach lam mam tom chung thit