Trắc Nghiệm Hóa Lớp 10 Học Kì 2

     

Đề thi Hóa lớp 10 học kì 2 trắc nghiệm gồm đáp án được giaoducphanthiet.edu.vn tổng thích hợp và share trong nội dung bài viết sau đây vẫn là tư liệu ôn thi cuối kì 2 môn Hóa bổ ích cho các em học viên ở dạng bài bác thi trắc nghiệm. Với các thắc mắc trắc nghiệm Hóa 10 cuối kì 2 có đáp án cụ thể sẽ giúp củng cố gắng thêm kiến thức môn hóa học lớp 10 giỏi hơn giúp các em đạt tác dụng tốt vào kì thi hết học kì 2. Sau đó là nội dung cụ thể đề thi Hóa lớp 10 học tập kì 2 trắc nghiệm bao gồm đáp án, câu hỏi trắc nghiệm Hóa 10 học tập kỳ 2 giaoducphanthiet.edu.vn xin chia sẻ đến chúng ta đọc.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm hóa lớp 10 học kì 2


1. Đề thi chất hóa học kì 2 lớp 10 năm 2021-2022

Câu 1. cho những chất sau: NaOH (1), Mg (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), Na2SO4 (6). Mọi chất nào tác dung được cùng với axit HCl

A. (1), (2), (4), (5).

B. (3), (4), (5), (6).

C. (1), (2), (3), (4).

D. (1), (2), (3), (5).

Câu 2. chất nào dưới đây chỉ có tính oxi hoá, không có tính khử?

A. F2.

B. Cl2.

C. Br2.

D. I2.

Câu 3. hỗn hợp khí nào sau đây hoàn toàn có thể tồn tại cùng nhau?

A. Khí H2S với khí CO2

B. Khí O2 và khí Cl2.

C. Khí O2 với khí H2.

D. Khí NH3 với khí HCl.

Câu 4. cho những phản ứng:

(1) O3 + dung dịch KI

(2) F2 + H2O

(3) MnO2+ HCl đặc

(4) Cl2 + hỗn hợp H2S

Các phản nghịch ứng tạo thành đơn hóa học là:

A. (1), (2), (3).

B. (1), (3), (4).

C. (2), (3), (4).

D. (1), (2), (4).

Câu 5. Đốt cháy trọn vẹn m gam fe trong khí Cl2 dư,thu được 32,5 gam FeCl3. Quý giá của m là

A. 14 g

B. 16,8 g

C. 5,6 g

D. 8,4 g

Câu 6. đa số phản ứng nào sau đây chứng tỏ tính thoái hóa của ozon táo tợn hơn oxi?


(1) O3 + Ag

(2) O3 + KI + H2O

(3) O3 + Fe

(4) O3 + CH4

A. 1, 2.

B. 2, 3.

C. 2, 4.

D. 3, 4.

Câu 7. SO2 luôn thể hiện nay tính khử trong những phản ứng với

A. H2S, O2, nước Cl2.

B. Hỗn hợp NaOH, Mg, hỗn hợp KMnO4.

C. Dung dịch KOH, CaO, nước Cl2.

D. H2, nước Cl2, dung dịch KMnO4.

Câu 8. cho thấy tổng hệ số thăng bằng phương trình dưới đây

FeO + H2SO4 → H2O + Fe2(SO4)3 + SO2

A. 10

B. 11

C. 12

D. 14

Câu 9. chọn câu đúng:

A. Hoàn toàn có thể nhận biết ion F-, Cl-, Br-, I- chỉ bằng dung dịch AgNO3.

B. Những ion Cl-, Br-, I- phần đông cho kết tủa white color với Ag+.

C. Các ion F-, Cl-, Br-, I- gần như tạo kết tủa với Ag+.

D. Trong các ion halogenua, chỉ gồm ion Cl- bắt đầu tạo kết tủa với Ag+.

Câu 10. Đốt cháy hoàn toàn 18,4 gam tất cả hổn hợp Fe và Mg vào khí Clo dư.Sau phản bội ứng nhận được 61 gam chất rắn.Phần trăm cân nặng của Mg trong các thành phần hỗn hợp là:

A. 26,09%

B. 39,13 %

C. 52,175

D. 45,65%

Câu 11. Có thể làm thô khí SO2 ẩm bằng dung dịch H2SO4 đặc, nhưng không thể làm khô NH3 ẩm bằng hỗn hợp H2SO4 đặc vì:

A. NH3 tác dụng với H2SO4.

B. Ko có phản ứng xảy ra.

C. CO2 tác dụng với H2SO4.

D. Phản ứng xảy ra quá mãnh liệt.

Câu 12. cho bột fe vào hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng cho đến khi Fe không thể tan được nữa. Thành phầm thu được trong hỗn hợp sau phản bội ứng là:


A. FeSO4.

B. Fe2(SO4)3.

C. FeSO4 cùng Fe.

D. FeSO4 và Fe2(SO4)3.

Câu 13. mang đến 2,6 gam một kim loại M có hóa trị II chức năng vừa đầy đủ với 0,56 lít các thành phần hỗn hợp X bao gồm O2 với Cl2 ngơi nghỉ (đktc) sau phản nghịch ứng chiếm được 3,79 gam chất rắn là các oxit cùng muối. Tìm sắt kẽm kim loại M là

A. Ca

B. Cu

C. Mg

D. Zn

Câu 14. Đối với những phản ứng gồm chất khí tham gia, lúc tăng áp suất, tốc độ phản ứng tăng là do

A. Nồng độ của những chất khí tăng lên.

B. Nồng độ của các chất khí bớt xuống.

C. Vận động của các chất khí tăng lên.

D. Nồng độ của những chất khí không nuốm đổi.

Câu 15. Dẫn 11,2 lít khí clo vào 500ml hỗn hợp chứa các thành phần hỗn hợp NaBr 1M cùng NaI 1,2M, sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn đun nóng để cô cạn dug dịch thu được m gam chất rắn khan. Giá trị m là:

A. 141,5 gam

B. 68,8 gam

C. 73,5 gam

D. 58,5 gam

Câu 16. Để rành mạch 2 khí O2 cùng O3, tín đồ ta thường được sử dụng hóa chất nào:

A. Nước.

B. Dung dịch KI với hồ tinh bột.

C. Hỗn hợp CuSO4.

D. Dung dịch H2SO4.

Câu 17. Dung dịch H2S khi để ngoài trời xuất hiện lớp cặn màu vàng là do:

A. Oxi trong ko khí đã oxi hóa H2S thành lưu giữ huỳnh tự do.

B. H2S bị oxi không khí khử thành giữ huỳnh tự do.

C. H2S đã tác dụng với các hợp chất có trong ko khí.

D. Có sự tạo ra các muối sunfua khác nhau.

Câu 18. nhiệt phân trọn vẹn 3,16 gam KMnO4,thể tích O2 sống đktc nhận được là

A. 336 ml

B. 112 ml

C. 224 ml

D. 448 ml

Câu 19. Oxi hóa trọn vẹn 24,9g các thành phần hỗn hợp bột những kim các loại Mg, Al, Zn bởi oxi nhận được 15,3g các thành phần hỗn hợp oxit. Cho lượng oxit này tính năng hết với dung dịch HCl thì cân nặng muối tạo thành là


A. 15,6 gam

B. 20,85 gam

C. 15,45 gam

D. 48,3 gam

Câu 20. Kết luận gì có thể rút ra từ 2 phản ứng sau:

(1) SO2 + Cl2 + 2H2O

*
H2SO4 + 2HCl

(2) SO2 + 2H2S

*
3S + 2H2O

A. SO2 là chất khử mạnh.

B. SO2 vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa.

C. SO2 là chất oxi hóa mạnh.

D. SO2 kém bền.

Câu 21. đến FeS tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, thu được khí A; nếu dùng hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng thì thu được khí B. Dẫn khí B vào dung dịch A thu được rắn C. Các chất A, B, C lần lượt là:

A. H2, H2S, S

B. O2, SO2, SO3.

C. H2, SO2, S.

D. H2S, SO2, S.

Câu 22. Để a gam bột sắt ko kể không khí,sau một thời gian sẽ đưa thành hỗn hợp A có trọng lượng 37,6 gam bao gồm Fe, FeO,Fe2O3, Fe3O4. Cho tất cả hổn hợp A bội nghịch ứng không còn với hỗn hợp H2SO4 đặc, rét thu được 3,36 lít khí SO2(đktc). Quý hiếm a là:

A. 11,2 gam

B. 8,4 gam

C. 56gam

D. 28 gam

Câu 23. Hoà tan không còn m gam Al bằng H2SO4 đặc nóng dư nhận được 3,36 lít khí SO2 là sản phẩm khử duy nhất,ở đktc. Tính m?

A. 8,1 g

B. 2,7 g

C. 5,4 g

D. 4,05 g

Câu 24. cho phản ứng sau sống trang thái cân bằng:

H2 (k)+ F2 (k)

*
2HF(k) 2 hoặc F2

D. Thay đổi nồng độ khí HF

Câu 25. Trường thích hợp nào tiếp sau đây không xẩy ra phản ứng hoá học?

A. Sục khí H2S vào dung dịch H2SO4.

B. đến Fe vào hỗn hợp H2SO4 đặc, nguội.

C. Sục SO2 vào hỗn hợp nước Br2.

D. Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2.

Câu 26. hơi thủy ngân rất độc, vì thế phải tịch thu thủy ngân rơi vãi bằng cách:

A. Nhỏ tuổi nước brom lên giọt thủy ngân.

B. Nhỏ tuổi nước ozon lên giọt thủy ngân.

C. Rắc bột lưu hoàng lên giọt thủy ngân.

D. Rắc bột photpho lên giọt thủy ngân.

Câu 27. Chỉ ra phát biểu sai:

A. Oxi là nguyên tố phi kim có tính oxi hóa mạnh.

B. Ozon có tính oxi hóa mạnh hơn oxi.

C. Oxi có số oxi hóa –2 trong mọi hợp chất.

D. Oxi là nguyên tố phổ biến nhất bên trên trái đất.


Câu 28. Hoà tan 20,8 gam tất cả hổn hợp bột gồm FeS, FeS2, S bằng dung dịch HNO3 quánh nóng dư nhận được 53,76 lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất, sinh sống đktc với dung dịch X. Mang đến dung dịch X công dụng với hỗn hợp NaOH dư, lọc lấy cục bộ kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thì khối lượng chất rắn nhận được là:

A. 16 gam

B. 9 gam

C. 8,2 gam

D. 10,7 gam

Câu 29. Định nghĩa làm sao sau đây là đúng?

A. Hóa học xúc tác là chất làm biến hóa tốc độ phản bội ứng, nhưng không xẩy ra tiêu hao trong phản ứng.

B. Chất xúc tác là chất làm tăng vận tốc phản ứng, nhưng không xẩy ra tiêu hao trong phản bội ứng.

C. Hóa học xúc tác là hóa học làm tăng tốc độ phản ứng, cơ mà không bị chuyển đổi trong phản ứng.

D. Hóa học xúc tác là chất làm chuyển đổi tốc độ phản bội ứng, tuy vậy bị tiêu hao rất ít trong bội nghịch ứng.

Câu 30. cho 100ml hỗn hợp KOH 1M tác dụng với 100 ml dung dịch HCl aM, sau phản bội ứng thu được hỗn hợp Y bao gồm chứa 6,9875 gam chất tan. Vậy giá trị a là

A. 0,75M

B. 0,5M

C. 1,0M

D. 0,25M

Đáp án đề thi cuối kì 2 lớp 10 môn Hóa học

1 A2 A 3 chiều 4 D5 C6 A7 C 8 C9 B10 B
11 A12 B13 D14 A15 B16 C17 A18 C19 D20 B
21 D22 D23 B24 A25 B26 C27 C28 A29 C30 A

2. Câu hỏi trắc nghiệm hóa học lớp 10 học tập kì II có đáp án

Câu 1: Đặc điểm nào tiếp sau đây là đặc điểm chung của những đơn chất halogen?

A. Ở đk thường là chất khí

B. Tác dụng dũng mạnh với nước

C. Vừa có tính oxi hoá, vừa tất cả tính khử

D. Bao gồm tính oxi hoá mạnh 

Câu 2: Khí Cl2 không tác dụng với

A. Khí O2 H2O

B. H2O

C. dung dịch Ca(OH)2

D. dung dịch NaOH

Câu 3: Ứng dụng nào tiếp sau đây không phải của ozon?

A. chữa trị sâu răng

B. Tẩy trắng sạch bột, dầu ăn

C. Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm

D. Sát trùng nước sinh hoạt

Câu 4: những số oxi hóa của diêm sinh là:

A. -2, -4, +6, +8

B. -1, 0, +2, +4

C. -2, +6, +4, 0

D. -2, -4, -6, 0

Câu 5: phản bội ứng như thế nào sau đó là sai ?

A. 2FeO + 4H2SO4 (đặc) ¾→ Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

B.

Xem thêm: Các Cấp Bậc Thế Giới Hoàn Mỹ Thế Giới, Sơ Lược Hoàn Mỹ Thế Giới

Fe2O3 + 4H2SO4 (đặc) ¾→ Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

C. FeO + H2SO4 (loãng) ¾→ FeSO4 + H2O

D. Fe2O3 + 3H2SO4 (loãng) ¾→ Fe2(SO4)3 + 3H2O

Câu 6: Nhóm sắt kẽm kim loại nào sau đây không phản bội ứng với H2SO4 loãng ?

A. Al, Zn, Cu

B. Na, Mg, Au

C. Cu, Ag, Hg

D. Hg, Au, Al

Câu 7: Hòa tan hoàn toàn 1,805 gam láo hợp tất cả Fe và sắt kẽm kim loại X bằng dung dịch HCl, nhận được 1,064 lít khí H2. Khía cạnh khác, hòa tan trọn vẹn 1,805 gam tất cả hổn hợp trên bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 0,896 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Biết các thể tích khí số đông đo ở đk tiêu chuẩn. Sắt kẽm kim loại X là

A. Zn.

B. Cr.

C. Al.

D. Mg.

Câu 8: Trong phòng thí nghiệm, fan ta thường điều chế clo bằng cách

A. năng lượng điện phân rét chảy NaCl.

B. Mang đến dung dịch HCl đặc tính năng với MnO2, đun nóng.


C. năng lượng điện phân hỗn hợp NaCl gồm màng ngăn.

D. mang lại F2 đẩy Cl2 ra khỏi dung dịch NaCl.

Câu 9: cho phản ứng N2 (K) + 3H2 (K) ⇋ 2NH3. Lúc tăng áp suất của hệ, cân đối sẽ đưa dịch:

A. Theo hướng thuận

B. theo chiều nghịch

C. Không đưa dịch

D. Không khẳng định được

Câu 10: mang lại lượng dư MnO2 vào 25ml hỗn hợp HCl 8M. Thể tích khí Cl2 sinh ra (đktc) là:

A. 1,34 lít

B. 1,45 lít

C. 1,12 lít

D. 1,4 lít

Câu 11: Hòa tan trọn vẹn 17,5g tất cả hổn hợp Al, Zn, sắt trong hỗn hợp H2SO4 loãng dư nhận được 11,2 lít H2 (đktc) với dung dịch đựng m gam muối. Giá trị của m là:

A. 35,5

B. 41,5

C. 65,5

D. 113,5

Câu 12: Hòa tan trọn vẹn 20,6 gam lếu hợp gồm Na2CO3 và CaCO3 bởi dung dịch HCl dư, chiếm được V lít khí CO2 (đktc) với dung dịch chứa 22,8 gam hỗn hợp muối. Quý hiếm của V là

A. 4,48.

B. 1,79.

C. 5,60.

D. 2,24.

Câu 13: đến 7,84 lít tất cả hổn hợp khí X (đktc) tất cả Cl2 với O2 phản nghịch ứng đầy đủ với 11,1 gam tất cả hổn hợp Y tất cả Mg và Al, nhận được 30,1 gam tất cả hổn hợp Z. Phần trăm khối lượng của Al trong Y là

A. 75,68%.

B. 24,32%.

C. 51,35%.

D. 48,65%.

Câu 14: tuyên bố nào dưới đây không đúng?

A. muối AgI ko tan vào nước, muối bột AgF tung trong nước.

B. Flo tất cả tính oxi hóa to gan lớn mật hơn clo.

C. Trong những hợp chất, ngoại trừ số oxi hoá -1, flo và clo còn có các số oxi hoá +1, +3, +5, +7.

D. dung dịch HF phối hợp được SiO2.

Câu 15: sản phẩm thu được khi năng lượng điện phân dung dịch KCl (điện cực trơ, màng phòng xốp) là

A. K với Cl2.

B. K, H2và Cl2.

C. KOH, H2 với Cl2.

D. KOH, O2 và HCl.

Câu 16: hỗn hợp X bao gồm FeCl2 với NaCl gồm tỉ lệ mol tương ứng là 1 trong những : 2. Hòa tan hoàn toàn 2,44 gam X vào nước, thu được dung dịch Y. Mang đến Y bội phản ứng trọn vẹn với dung dịch AgNO3 dư, chiếm được m gam hóa học rắn. Cực hiếm của m là

A. 5,74.

B. 2,87.

C. 6,82.

D. 10,80.

Câu 17: trong số phản ứng sau, làm phản ứng nào sai?

A. Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

B. Cu + 2HCl → CuCl2 + H2

C. CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

D. AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

Câu 18: Để th-nc 200 ml hỗn hợp NaOH 1,5M thì thể tích hỗn hợp HCl 0,5M phải dùng là bao nhiêu?

A. 0,5 lít.

B. 0,4 lít.

C. 0,3lít .

D . 0,6 lít.

Câu 19: cho các phát biểu sau:

(a) trong các phản ứng hóa học, flo chỉ trình bày tính oxi hóa. (b) Axit flohiđric là axit yếu.

(c) dung dịch NaF loãng được sử dụng làm thuốc phòng sâu răng.

(d) Trong phù hợp chất, các halogen (F, Cl, Br, I) đều phải sở hữu số oxi hóa: -1, +1, +3, +5 và +7.

(e) Tính khử của các ion halogenua tăng dần đều theo trang bị tự: F−, Cl−, Br−, I−.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 3.

B. 5.

C. 2.

D. 4.

Câu 20: cho phản ứng: NaX (r) + H2SO4 (đ) NaHSO4 + HX (k). Những hidro halogenua (HX) rất có thể điều chế theo phản nghịch ứng bên trên là

A. HBr cùng HI.

B. HCl, HBr cùng HI.

C. HF với HCl.

D. HF, HCl, HBr với HI.

21.Cho 23,7 gam KMnO4 phản nghịch ứng không còn với dung dịch HCl đặc (dư), chiếm được V lít khí Cl2 (đktc). Quý hiếm của V là

A. 6,72.

B.8,40.

C. 3,36.

D. 5,60.

22. Phân phát biểu làm sao sau đây là sai?

A. Độ âm điện của brom lớn hơn độ âm điện của iot.

B. Tính axit của HF bạo dạn hơn tính axit của HCl.

C. Bán kính nguyên tử của clo lớn hơn bán kính nguyên tử của flo.

D. Tính khử của ion Br-lớn hơn tính khử của ion Cl-

23. Thuốc demo nào dưới đây phân biệt được khí O2 với khí O3 bằng phương pháp hóa học?

A. Dung dịch KI +hồ tinh bột

B.Dung dịch NaOH.

C. Dung dịch H2SO4.

D. Dung dịch CuSO4.

24. đến 25,5 gam hỗn hợp X có CuO cùng Al2O3 tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng, thu được dung dịch cất 57,9 gam muối. Phần trăm khối lượng của Al2O3 trong X là


A. 60%.

B. 40%.

C. 80%.

D. 20%.

25. đến m gam một oxit sắt phản ứng vừa đủ với 0,75 mol H2SO4, thu được dung dịch chỉ chứa một muối hạt duy nhất và 1,68 lít khí SO2 (đktc, thành phầm khử độc nhất của S+6). Giá trị của m là

A. 24,0.

B.34,8.

C. 10,8.

D. 46,4.

26. Hòa tan các thành phần hỗn hợp X bao gồm 11,2 gam Fe cùng 2,4 gam Mg bởi dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được hỗn hợp Y. Mang lại dung dịch NaOH dư vào Y nhận được kết tủa Z. Nung Z trong không gian đến trọng lượng không đổi, chiếm được m gam hóa học rắn. Biết những phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 36.

B. 20.

C. 18.

D. 24.

27. Cho các dung dịch mất nhãn: NaCl, NaBr, NaF, NaI. Dùng chất làm sao để phân biệt giữa 4 dung dịch này:

A. HCl

B. AgNO3

C. Quì tím

D. BaCl2

28. Phản bội ứng như thế nào sau đây chứng minh HCl tất cả tính khử?

A. 4HCl + MnO2→MnCl2 + Cl2+ 2H2O

B. HCl + Mg →MgCl2 + H2

C. HCl + NaOH →NaCl + H2O

D. 2HCl + CuO → CuCl2+ H2O

.............................

Mời chúng ta sử dụng file sở hữu về để xem tương đối đầy đủ nội dung câu hỏi trắc nghiệm hóa học lớp 10 học tập kì II gồm đáp án.

Xem thêm: Cách Đưa Biểu Tượng Word Ra Desktop Trong Win 8 Và Win 10, Cách Đưa Biểu Tượng Word Ra Desktop Trong Win 8

Mời những bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích không giống trên phân mục Học tập - tư liệu của giaoducphanthiet.edu.vn.