Trình Bày Diễn Biến Chiến Thắng Bạch Đằng Năm 938

     
Cuối năm 938, lưu Hoằng cởi kéo quân vào nước ta theo mặt đường biển.Ngô Quyền mang lại thuyền nhẹ ra nhử giặc vào cửa sông Bạch Đằng dịp thủy triều lên.Lưu Hoằng toá đốc quân đuổi theo vượt qua bến bãi cọc.Thủy triều rút, Ngô Quyền hạ lệnh dốc toàn lực lượng tấn công trở lại.Quân nam Hán vứt chạy, thuyền va vào kho bãi cọc đổ vỡ tan tành.Quân ta tự trên tiến công xuống, từ hai bên bờ đánh sang, đánh giáp lá cà quyết liệt.

Kết quả:

Quân địch bỏ thuyền nhảy đầm xuống sông, phần bị giết, phần bị bị tiêu diệt đuối, thiệt hại đến quá nửa.Lưu Hoằng tháo bị thăng hà trong đám loạn quânVua nam giới Hán vội vã hạ lệnh thu binh về nước.

=>Trận Bạch Đằng của Ngô Quyền hoàn thành hoàn toàn chiến thắng lợi.
Bạn đang xem: Trình bày diễn biến chiến thắng bạch đằng năm 938

Từ khóa tìm kiếm Google: diễn biến trận chiến trên sông bạch đằng, chiến thắng trên sông bạch đằng, tình tiết ngô quyền tiến công quân nam giới hán trên sông bạch đằng, giải lịch sử vẻ vang 6 câu 2 trang 76 sgk.

Giải SBT lớp 6 kết nối tri thức

Giải SBT ngữ văn 6 kết nối tri thứcGiải SBT Toán 6 liên kết tri thứcGiải SBT Khoa học tự nhiên 6 liên kết tri thứcGiải SBT lịch sử dân tộc và địa lí 6 liên kết tri thứcGiải SBT tin học tập 6 kết nối tri thứcGiải SBT công dân 6 liên kết tri thứcGiải SBT công nghệ 6 kết nối tri thứcGiải SBT tiếng Anh 6 kết nối tri thứcGiải SBT chuyển động trải nghiệm 6 kết nối tri thứcGiải SBT music 6 kết nối tri thứcGiải SBT mĩ thuật 6 liên kết tri thức


Văn 6 tập 1 " href="https://giaoducphanthiet.edu.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-van-6-tap-1.html">Soạn văn 6 tập 1 lớp 6 chân trời sáng sủa tạo
Văn 6 tập 2 " href="https://giaoducphanthiet.edu.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-van-6-tap-2.html">Soạn văn 6 tập 2 lớp 6 chân trời sáng tạo
Toán 6 tập 1 " href="https://giaoducphanthiet.edu.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-toan-6-tap-1.html">Giải toán 6 tập 1 bàn chân trời sáng tạo
Toán 6 tập 2 " href="https://giaoducphanthiet.edu.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-toan-6-tap-2.html">Giải toán 6 tập 2 chân trời sáng tạo


Xem thêm: Top 12 Cung Ma Kết Có Học Giỏi Không, Top 12 Cung Hoàng Đạo Học Giỏi Nhất

Khoa học thoải mái và tự nhiên 6 " href="https://giaoducphanthiet.edu.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-khoa-hoc-tu-nhien-6.html">Giải khoa học tự nhiên 6 chân trời sáng tạo
Giải lịch sử dân tộc và địa lí 6 " href="https://giaoducphanthiet.edu.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-lich-su-va-dia-li-6.html">Giải lịch sử dân tộc và địa lí 6 chân trời sáng tạo
Giải âm nhạc 6 " href="https://giaoducphanthiet.edu.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-am-nhac-6.html">Giải âm thanh 6 chân trời sáng tạo
Giải mĩ thuật 6 " href="https://giaoducphanthiet.edu.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-mi-thuat-6.html">Giải mĩ thuật 6 chân trời sáng tạo
Giải công dân 6 " href="https://giaoducphanthiet.edu.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-cong-dan-6.html">Giải công dân 6 chân trời sáng tạo
Giải technology 6 " href="https://giaoducphanthiet.edu.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-cong-nghe-6.html">Giải technology 6 chân trời sáng sủa tạo


Xem thêm: Why Do You Drink Coffee? How Can I Convince Them To Let Me Drink Coffee?

Giải đề nghị hướng nghiệp 6 " href="https://giaoducphanthiet.edu.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-trai-nghiem-huong-nghiep-6.html">Giải vận động trải nghiệm 6 chân trời sáng sủa tạo