TRONG 1 CỬA HÀNG BÁNH KẸO NGƯỜI TA ĐÓNG GÓI

     

Bài 1.8 trang 12 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống:Đọc các số La Mã XIV; XVI; XXIII.

Bạn đang xem: Trong 1 cửa hàng bánh kẹo người ta đóng gói


Bài 1.7 trang 12 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống:

Chữ số 4 đứng ở hàng nào trong một số tự nhiên nếu nó có giá trị bằng:

a) 400 b) 40 c) 4.


Bài 1.10 trang 12 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống:Một số tự nhiên được viết bởi ba chữ số 0 và ba chữ số 9 nằm xen kẽ nhau. Đó là số nào?


Vận dụng trang 10 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống:Bác Hoa đi chợ. Bác chỉ mang ba loại tiền: loại (có mệnh giá) 1 nghìn (1 000) đồng, loại 10 nghìn (10 000) đồng và loại 100 nghìn (100 000) đồng. Tổng số tiền bác phải trả là 492 nghìn đồng. Nếu mỗi loại tiền, bác mang theo không quá 9 tờ thì bác sẽ phải trả bao nhiêu tờ tiền mỗi loại, mà người bán không phải trả lại tiền thừa?


Hoạt động 1 trang 10 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống:Trong số 32 019, ta thấy:

“Chữ số 2 nằm ở hàng nghìn và có giá trị bằng 2 x 1 000 = 2 000”

Hãy phát biểu theo mẫu câu đó đối với các chữ số còn lại.


Câu hỏi 1 trang 9 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống:Chỉ dùng ba chữ số 0; 1 và 2, hãy viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số, mỗi chữ số chỉ viết một lần.

Xem thêm: Cách Trồng Cà Chua Thân Gỗ, Hướng Dẫn Ươm Mầm Hạt Giống Cà Chua Thân Gỗ


Bài 1.11 trang 12 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống:Dùng các chữ số 0, 3 và 5, viết một số tự nhiên có ba chữ số khác nhau mà chữ số 5 có giá trị là 50.


Bài 1.9 trang 12 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống:Viết các số sau bằng số La Mã: 18; 25


Luyện tập trang 10 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống:Viết số 34 604 thành tổng giá trị các chữ số của nó.

Xem thêm: Hiệu Lệnh Người Điều Khiển Giao Thông, Hiểu Rõ Hiệu Lệnh Của Người Điều Khiển Giao Thông


Hoạt động 2 trang 10 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống:Viết số 32 019 thành tổng giá trị các chữ số của nó.


Bài 1.6 trang 12 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống:Cho các số: 27 501; 106 712; 7 110 385; 2 915 404 267 (viết trong hệ thập phân)

a) Đọc mỗi số đã cho

b) Chữ số 7 trong mỗi số đã cho có giá trị bằng bao nhiêu


Mở đầu trang 9 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống:Trong lịch sử loài người, số tự nhiên bắt nguồn từ nhu cầu đếm và có từ rất sớm. Nhưng trải qua nhiều thế kỉ người ta mới có được cách ghi số tự nhiên như ngày nay, vừa dễ đọc, vừa sử dụng thuận tiện trong khoa học. Cách ghi số tự nhiên đó như thế nào?

*


Câu hỏi 2 trang 11 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống:

a) Viết các số 14 và 27 bằng số La Mã

b) Đọc các số La Mã XVI, XXII


Thử thách nhỏ trang 11 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống:Sử dụng 7 que tính, em xếp được những số La Mã nào?


*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam