trong co the lipit bi oxi hoa thanh

Câu hỏi:

08/08/2019 48,106

C. H2O và CO2.

Bạn đang xem: trong co the lipit bi oxi hoa thanh

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án C

Trong khung hình lipit bị lão hóa trở nên H2O và CO2

Nhờ những phản xạ sinh hóa phức tạp, hóa học lớn bị lão hóa lừ đừ tạo ra trở nên CO2, H2O và hỗ trợ tích điện cho tới khung hình. Chất lớn ko dùng cho tới được thu thập trong những tế bào mỡ.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là ?

A. 3

B. 2

C. 4

D. 5

Câu 2:

Cho glixerol phản xạ với lếu thích hợp axit lớn bao gồm C17H33COOH và C15H31COOH. Số loại trieste được tạo nên tối nhiều là ?

A. 3

B. 5

C. 4

D. 6

Câu 3:

Có những nhận định và đánh giá sau:

  1. Chất lớn là trieste của glixerol với những axit monocacboxylic đem mạch C nhiều năm ko phân nhánh.
  2. Lipit bao gồm những hóa học lớn, sáp, steroit, phopholipit…
  3. Chất lớn là hóa học lỏng
  4. Chất lớn chứa chấp những gốc axit ko no thông thường là hóa học lỏng ở nhiệt độ phỏng thông thường và được gọi là dầu.
  5. Phản ứng thủy phân hóa học lớn vô môi trường thiên nhiên kiềm là phản xạ thuận nghịch tặc.
  6. Chất lớn là bộ phận chủ yếu của dầu mỡ động vật hoang dã, thực vật.

Số nhận định và đánh giá đích thị :

A. 5 

B. 3 

Xem thêm: 7 5 la ngay gi

C. 4 

D. 2

Câu 4:

Đốt cháy trọn vẹn một este chiếm được số mol CO2 và H2O theo đòi tỉ trọng 1:1. Este bại liệt nằm trong loại nào sau đây?

A. Este ko no 1 link song, đơn chức mạch hở.

B. Este no, đơn chức mạch hở.

C. Este đơn chức.

D. Este no, 2 chức mạch hở.

Câu 5:

Cho triolein ứng dụng với những hóa học sau: (1) I2/CCl4; (2) H2/ Ni, t0; (3) NaOH, t0; (4) Cu(OH)2. Số phản xạ xẩy ra là ?

A. 2

B. 4 

C. 1 

D. 3

Câu 6:

Este X ko ứng dụng với Na.X ứng dụng hỗn hợp NaOH chiếm được một ancol có một không hai là CH3OH và muối bột của axit Y. Xác ấn định công thức phân tử của X hiểu được khi cho tới axit Y trùng dừng với cùng 1 điamin chiếm được nilon 6-6.

A. C4H6O

B. C10H18O4 

C. C6H10O

Xem thêm: cach thoat khoi hell elo

D. C8H14O4