trong phong thi nghiem nito tinh khiet duoc dieu che tu

Câu hỏi:

16/08/2019 59,176

Bạn đang xem: trong phong thi nghiem nito tinh khiet duoc dieu che tu

C. NH4NO2

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Chọn đáp án C

Trong chống thử nghiệm, nitơ tinh nghịch khiết được pha chế bằng phương pháp đun rét nhẹ nhàng hỗn hợp bão hòa muối bột amoni nitrit:

NH4NO2 to N2↑ + 2H2O

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sản phẩm của phản xạ nhiệt độ phân trọn vẹn AgNO3

A. Ag, NO2, O2

B. Ag2O, NO2, O2

C. Ag2O, NO, O2

D. Ag, NO, O2

Câu 2:

Nitơ thể hiện tại tính lão hóa khi ứng dụng với mặt hàng hóa học này sau đây?

A. Ca, O2

B. Mg, O2

C. H2, O2

D. Mg, H2

Câu 3:

Hợp hóa học này tại đây của nitơ ko được đưa đến khi mang lại HNO3 ứng dụng với kim loại?

A. NO

B. NH4NO3

Xem thêm: cach rang lac

C. NO2

D. N2O5

Câu 4:

Số lượng ion tồn bên trên nhập hỗn hợp axit photphoric (không kể H+ và OH- của nước) là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 5:

Khi nhiệt độ phân, mặt hàng muối bột này tại đây đều mang lại thành phầm là sắt kẽm kim loại, khí nitơ đioxit và khí oxi?

A. Zn(NO3)2, KNO3, Pb(NO3)2

B. Ca(NO3)2, LiNO3, KNO3

C. Cu(NO3)2, LiNO3, KNO3

D. Hg(NO3)2, AgNO3

Câu 6:

Cho Phường ứng dụng với Ca, thành phầm chiếm được là

A. CaP2

B. Ca2P3

C. CaP

D. Ca3P2

TÀI LIỆU VIP VIETJACK