truyện đế tôn

Tác giả: Thạch Trư , Trạch Trư
Thể loại: Huyền Huyễn, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp
Loại: Truyện dịch,VIP
Trạng thái: Hoàn thành
Lượt nghe:
74656
Giọng nam: 58 tập

Bạn đang xem: truyện đế tôn

– Ngươi càng mạnh, dã tâm cũng tiếp tục càng rộng lớn, dã tâm đang được rộng lớn thì năng lượng đồng dạng cũng nên rộng lớn theo đòi. Phải sở hữu những thèm muốn vĩ đại rộng lớn thì ngươi mới nhất sở hữu động lực nhằm tiến thủ lên, mới nhất đạt được những trở thành tựu ngày càng tốt hơn!

Võ đạo hoàn toàn có thể Thông Thần!
Võ đạo tu luyện cho tới cảnh giới Thần Luân, ngay lập tức hoàn toàn có thể luyện trở thành Thần Thông, siêu phàm bay tục!

Đang nghe:

Nghe tiếp:    

1:

Tap 001 - 08:32:05

2:

Tap 002 - 06:13:42

3:

Tap 003 - 05:51:53

4:

Tap 004 - 05:45:03

5:

Tap 005 - 05:45:11

6:

Tap 006 - 05:46:59

7:

Tap 007 - 05:44:22

8:

Tap 008 - 05:39:22

9:

Tap 009 - 05:12:00

10:

Tap 010 - 05:43:41

11:

Tap 011 - 06:05:37

12:

Tap 012 - 05:42:01

13:

Tap 013 - 05:40:13

14:

Tap 014 - 05:44:57

15:

Tap 015 - 05:45:13

16:

Tap 016 - 05:43:00

17:

Tap 017 - 05:45:22

18:

Tap 018 - 05:43:15

19:

Tap 019 - 05:43:56

20:

Tap 020 - 05:44:03

21:

Tap 021 - 05:42:59

22:

Tap 022 - 05:44:57

23:

Tap 023 - 05:45:32

24:

Tap 024 - 05:43:06

25:

Tap 025 - 05:45:17

26:

Tap 026 - 05:47:25

27:

Tap 027 - 05:42:45

28:

Tap 028 - 05:41:41

29:

Tap 029 - 05:42:22

Xem thêm: quỷ thần trong toà nhà cổ

30:

Tap 030 - 05:41:57

31:

Tap 031 - 05:48:28

32:

Tap 032 - 05:48:17

33:

Tap 033 - 05:48:28

34:

Tap 034 - 05:46:54

35:

Tap 035 - 05:49:38

36:

Tap 036 - 05:47:29

37:

Tap 037 - 05:49:17

38:

Tap 038 - 05:51:40

39:

Tap 039 - 05:49:19

40:

Tap 040 - 05:52:41

41:

Tap 041 - 05:47:34

42:

Tap 042 - 05:52:08

43:

Tap 043 - 05:48:43

44:

Tap 044 - 05:49:49

45:

Tap 045 - 05:49:50

46:

Tap 046 - 06:48:37

47:

Tap 047 - 05:59:10

48:

Tap 048 - 05:59:20

49:

Tap 049 - 06:01:41

50:

Tap 050 - 05:59:37

51:

Tap 051 - 05:57:13

52:

Tap 052 - 05:52:06

53:

Tap 053 - 05:52:05

54:

Tap 054 - 06:23:50

55:

Tap 055 - 05:54:03

56:

Tap 056 - 05:44:58

57:

Tap 057 - 05:49:26

58:

Tap 058 - 02:35:52

1:

Tap 001

2:

Tap 002

Xem thêm: tát không không

3:

Tap 003