truyện full truyện điền văn làm ruộng

Truyện Điền Văn (hay hay còn gọi là phân mục văn học tập nông thôn) là phân mục truyện triệu tập vô vấn đề vùng quê, dân cày và cuộc sống thường ngày bên trên những vùng quê. Thường xuyên tế bào miêu tả những sinh hoạt của những người dân cày, những yếu tố mà người ta cần đương đầu và những độ quý hiếm đạo đức nghề nghiệp truyền thống lâu đời của vùng quê.

Thiên Lý Đào Hoa Nhất Thế Khai

Thiên Lý Đào Hoa Nhất Thế Khai

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tùy Vũ Nhi An

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 42
Sau Khi Lưu Lạc Trên Đảo Hoang Và Được Nàng Tiên Cá Nhặt Về Mỹ Nhân Ngư

Sau Khi Lưu Lạc Trên Đảo Hoang Và Được Nàng Tiên Cá Nhặt Về Mỹ Nhân Ngư

7.6/10

7.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thiên Tại Thủy

Thể loại: Điền Văn, Bách Hợp, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 123
Thập Niên 60 Xảo Tức Phụ

Thập Niên 60 Xảo Tức Phụ

7.7/10

22.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Niên Đại

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 710
Thập Niên 70 Mang Theo Hệ Thống Xuyên Tới Sau Đêm Tân Hôn

Thập Niên 70 Mang Theo Hệ Thống Xuyên Tới Sau Đêm Tân Hôn

7.3/10

4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mễ Thải Đậu

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 50
Xuyên Sách Thành Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang

Xuyên Sách Thành Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang

7/10

11.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tương Nguyệt Khứ

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 50
Thập Niên 60 Trở Thành Quý khách hàng Thân Nữ Phản Diện

Thập Niên 60 Trở Thành Quý khách hàng Thân Nữ Phản Diện

7.2/10

10.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Lâm Quả Đống

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 50
Vai hung tàn Bạo Quân Xuyên Thành Pháo Hôi Nữ Xứng Cẩu

Vai hung tàn Bạo Quân Xuyên Thành Pháo Hôi Nữ Xứng Cẩu

7.6/10

1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thấu Minh Thảo Môi

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Nữ Phụ

Chương 18
Xuyên Đến Trong Văn Niên Đại Làm Y Học

Xuyên Đến Trong Văn Niên Đại Làm Y Học

7.6/10

1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiểu Tiểu Đích Hiểu

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh

Chương 11
Thập Niên 70 Vượng Phu Sinh Hoạt

Thập Niên 70 Vượng Phu Sinh Hoạt

7.1/10

18.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nguyệt Bán Yếu Phân Gia

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 50
Cuộc Sống Thường Ngày Của Nhà Cung Ứng Phật Hệ

Cuộc Sống Thường Ngày Của Nhà Cung Ứng Phật Hệ

7.8/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nghênh Quân

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 6
Bắt Đầu Từ Một Cái Giếng Biến Dị

Bắt Đầu Từ Một Cái Giếng Biến Dị

7.8/10

4.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tra Tra Phi

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 150
Đại Sư Huyền Học Là Sơn Thần

Đại Sư Huyền Học Là Sơn Thần

7.7/10

8.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thâu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Li

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 50
Thiên Lý Đào Hoa Nhất Thế Khai

C42

Thiên Lý Đào Hoa Nhất Thế Khai

7.7/10

1.2K

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn

Sau Khi Lưu Lạc Trên Đảo Hoang Và Được Nàng Tiên Cá Nhặt Về Mỹ Nhân Ngư

C123

Sau Khi Lưu Lạc Trên Đảo Hoang Và Được Nàng Tiên Cá Nhặt Về Mỹ Nhân Ngư

7.6/10

7.3K

Thể loại: Điền Văn, Bách Hợp

Thập Niên 60 Xảo Tức Phụ

C710

Thập Niên 60 Xảo Tức Phụ

7.7/10

22.4K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Xem thêm: mê muội mộng tiêu nhị full

Thập Niên 70 Mang Theo Hệ Thống Xuyên Tới Sau Đêm Tân Hôn

C50

Thập Niên 70 Mang Theo Hệ Thống Xuyên Tới Sau Đêm Tân Hôn

7.3/10

4K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Xuyên Sách Thành Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang

C50

Xuyên Sách Thành Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang

7/10

11.9K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Thập Niên 60 Trở Thành Quý khách hàng Thân Nữ Phản Diện

C50

Thập Niên 60 Trở Thành Quý khách hàng Thân Nữ Phản Diện

7.2/10

10.8K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Vai hung tàn Bạo Quân Xuyên Thành Pháo Hôi Nữ Xứng Cẩu

C18

Vai hung tàn Bạo Quân Xuyên Thành Pháo Hôi Nữ Xứng Cẩu

7.6/10

1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Xuyên Đến Trong Văn Niên Đại Làm Y Học

C11

Xuyên Đến Trong Văn Niên Đại Làm Y Học

7.6/10

1.1K

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước

Thập Niên 70 Vượng Phu Sinh Hoạt

C50

Thập Niên 70 Vượng Phu Sinh Hoạt

7.1/10

18.7K

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn

Cuộc Sống Thường Ngày Của Nhà Cung Ứng Phật Hệ

C6

Cuộc Sống Thường Ngày Của Nhà Cung Ứng Phật Hệ

7.8/10

1K

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Bắt Đầu Từ Một Cái Giếng Biến Dị

C150

Bắt Đầu Từ Một Cái Giếng Biến Dị

7.8/10

4.9K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Đại Sư Huyền Học Là Sơn Thần

C50

Đại Sư Huyền Học Là Sơn Thần

7.7/10

8.1K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Thiên Lý Đào Hoa Nhất Thế Khai

7.7/10

Sau Khi Lưu Lạc Trên Đảo Hoang Và Được Nàng Tiên Cá Nhặt Về Mỹ Nhân Ngư

7.6/10

Thập Niên 60 Xảo Tức Phụ

7.7/10

Thập Niên 70 Mang Theo Hệ Thống Xuyên Tới Sau Đêm Tân Hôn

7.3/10

Xuyên Sách Thành Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang

7/10

Thập Niên 60 Trở Thành Quý khách hàng Thân Nữ Phản Diện

7.2/10

Vai hung tàn Bạo Quân Xuyên Thành Pháo Hôi Nữ Xứng Cẩu

7.6/10

Xuyên Đến Trong Văn Niên Đại Làm Y Học

7.6/10

Thập Niên 70 Vượng Phu Sinh Hoạt

7.1/10

Cuộc Sống Thường Ngày Của Nhà Cung Ứng Phật Hệ

7.8/10

Bắt Đầu Từ Một Cái Giếng Biến Dị

Xem thêm: ôn hương diễm ngọc

7.8/10

Đại Sư Huyền Học Là Sơn Thần

7.7/10