truyện tam quốc diễn nghĩa

Truyện Tiên Hiệp

Tam Quốc thao diễn nghĩa
Trọn cỗ 119 hồi
Thể loại kết hợp: Quân Sự, Lịch Sử


Bạn đang được hiểu truyện Tam Quốc thao diễn nghĩa bên trên trang truyenkiemhiep, điểm bạn cũng có thể nhìn thấy thật nhiều truyện dò thám hiệp hay, mới nhất nhất!!!

Bạn đang xem: truyện tam quốc diễn nghĩa

>> Xuống list những hồi
>> Xuống bảng liệt kê truyện những người sáng tác khác

Tam Quốc thao diễn nghĩa là một trong những trong mỗi kiệt tác của La Quán Trung.

Tam Quốc thao diễn nghĩa lấy toàn cảnh vô trong thời gian cuối triều đại căn nhà Hán, sự giảm sút của của triều đình thực hiện cho tới xã hội Trung Hoa rớt vào cảnh rối loạn. Vua tin cậy dung thái giám coi thường rẻ mạt hiền đức tài, ưng ý tửu sắc xem nhẹ chính vì sự nên triều đình càng ngày càng sập nhừ, cuộc sống đời thường người dân càng ngày càng thứ tự kêu ca, rất rất khổ sở, giặc cướp nổi lên mọi chỗ. Và nổi lên vô này đó là loàn đảng khăn Vàng của đồng đội căn nhà Trương Giác với bao nhiêu vạn thiết bị đệ bám theo hầu. Loạn thế xuất nhân vật, nhiều hào kiệt chính thức mở ra canh ty nước căn nhà như thân phụ đồng đội Lưu Bị, Quan Vũ, Trường Phi, quan lại Thừa ở Hạ Phi thương hiệu Tôn Kiên, Quan Kỵ đô úy Tào Tháo... Được sự canh ty mức độ, ở đầu cuối triều đình cũng làm tan được loàn đảng. Tuy nhiên, căn nhà vua vẫn ngựa quen thuộc đàng cũ, bọn thái giám vẫn lộng hành. Thứ sử Tây Lương là Đổng Trác nhân thời cơ này tiếp tục truất phế truất vua cũ, lập vua vừa rồi tự động phong cho chính bản thân thực hiện tướng mạo quốc tóm không còn quyền bính. Hành vi tàn bạo, lộng quyền của Đổng Trác khiến cho những quan lại vô nằm trong phẫn nổ. Thứ sử những châu, quận đứng vị trí số 1 là Kỳ Hương Hầu Viên Thiệu hội quân tiến bộ tiến công nhưng do vì nội cỗ bất hòa nên quân group cũng tan tung.

Kể kể từ thời đặc điểm đó những trận đánh tranh giành giành khu đất đai, quyền lực tối cao xẩy ra miên man ko dứt Một trong những lãnh chúa ở những châu quận, trong tương lai từ từ tạo hình nên thế Tam Quốc với Lưu Bị ở khu đất Thục, Tào Tháo căn nhà Ngụy và Tôn Quyền căn nhà Ngô. Cuộc chiến thân thích 3 quyền năng kéo dãn dài sát một thế kỉ tạo ra từng nào tổn thất cho tới bách tính đương thời tuy nhiên này cũng là những bạn dạng nhân vật ca về việc kiêu dũng, mưu kế lược, tấm lòng nhân ái trung nghĩa của nhân vật Tam Quốc. Đó là những trái đất tuy nhiên hậu thế tất cả chúng ta Lúc coi lại vẫn cần thấy cảm kích. Một truyện quân sự chiến lược chan chứa sự lôi kéo, hiểu và tiếp nhận những bài học kinh nghiệm quý giá chỉ cho tới chủ yếu bản thân.

>> Danh sách những hồi của truyện:

Trang: 1  2

Xem thêm: doc truyen bl

Trang: 1  2

Truyện những người sáng tác khác
Thẩm Thăng Y truyền kỳ hệ liệt

Hoàng Ưng

Ngân dò thám hận - Thập tam trinh sát - Bạch Tri Thù - Tương Tư phu nhân - Họa mi điểu - Vô Song phổ - Phượng hoàng kiếp - Thiên Đao - Thất dạ câu hồn (Nữ y sĩ sát thủ) - Vô Trường công tử - Ngân y sĩ - Tử Vong Điểu - Ngọc Thanh Đình - Đồ long - Quỷ xài - Quỷ huyết u linh - Huyết biển khơi bức - Truy lạp chén bách lý - Phong lôi dẫn - Ma đao - Lôi đình thiên lý - Khô lâu trinh sát - Tiêu hồn mệnh lệnh - Phong thần thất giới
Minh tướng mạo quân hệ liệt

Thời Vị Hàn

Thâu Thiên cung - Hoán Nhật tiễn biệt - Tuyệt đỉnh - Sơn hà
Ngoại truyện: Phá Lãng trùy - Thiết Hồn hình ảnh - Toái Không Đao
Kính hệ liệt

Thương Nguyệt

Tiền truyện: Chu Nhan - Thần chi hữu thủ
Song trở nên - Phá quân - Long chiến - Tích thiên - Quy khư - Thần tịch
Ngoại truyện: Lục hợp ý thư - Chức chiêm bao giả
Thính Tuyết Lâu hệ liệt

Thương Nguyệt

Xem thêm: kế hoạch bánh bao của tổng tài bá đạo

Huyết Vi - Phong Vũ - Thần Binh Các - Bệnh - Hỏa Diễm Diên Vĩ - Chỉ Gian Sa - Bái Nguyệt Giáo chi chiến - Hoang Nguyên Tuyết - Chú dò thám sư
Tán Thiên hệ liệt

Thương Nguyệt

Hoa Kính (Bạch Loa hệ liệt) - Dạ thuyền xuy địch vũ xài tiêu - Loạn thế - Tịch nhan - Mạn thanh - Thương Hải - Tinh trụy - Phi Thiên - Nhất Chỉ Khiếu Mỹ Địch Á Đích Miêu - Tuyết mãn Thiên Sơn - Tinh Không - Phong Hoa Tuyết Nguyệt
Đỉnh Kiếm Các hệ liệt

Thương Nguyệt

Đại mạc phung phí nhan - Đế Đô Phủ - Mạn Châu Sa hoa - Bỉ Ngạn hoa - Kiếm ca - Thất dạ tuyết - Bích Thành - Ảo thế
Hạc Thiết ngũ bộ hệ liệt

Vương Độ Lư

Kì hiệp Côn Lôn dò thám (Hạc kinh Côn Lôn) - chỉ bảo dò thám Kim Thoa - Kiếm khí Châu Quang - Ngọa hổ tàng long - Thiết kị ngân bình
Giả Kim Dung Bẻ dò thám mặt mày trời - Bích Vân thần chưởng - Giang hồ nước ân rán ký - Hắc Thánh thần xài - Hậu nhân vật xạ điêu - Ma phái đẹp nhiều tình - Thần trượng loàn giang hồ nước - Thần võ bí mật - Võ lâm ngũ bá
Giả Cổ Long Ân rán ký - Bạch thạch thiên thủ - Chân kinh Cửu Cửu - Hiệp ẩn yêu tinh tung - Ma hình ảnh dò thám - Ma thần quỷ dò thám - Phi Thiên Ma - Quyền công ty ngọc ấn - Tiểu sát tinh nghịch 1 - Tiểu sát tinh nghịch 2 - Uy phong Cổ tự
Các người sáng tác khác Rất nhiều truyện hoặc, xin xỏ coi tăng ở trang những người sáng tác khác

Tác giả

Bình luận