unit 4 a closer look 2 lop 6

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bạn đang xem: unit 4 a closer look 2 lop 6

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Grammar

Comparative adjectives

(Ngữ pháp: Tính kể từ đối chiếu hơn)

1. Complete the following sentences with the comparative khuông of the adjectives in brackets. Number 1 is an example.

(Hoàn trở thành những câu sau với dạng đối chiếu rộng lớn của tính kể từ nhập ngoặc. Câu một là ví dụ.)

1. This building is taller than vãn  that building.  (tall)

(Tòa căn nhà này cao hơn nữa tòa căn nhà cơ.)

2. My neighbourhood is__________than your neighbourhood. (noisy)

3. The square in Ha Noi is__________than the square in Hoi An. (big)

4. Living in the countryside is__________than living in a đô thị. (peaceful)

5. Is living in a city__________than living in the countryside?  (exciting)

Lời giải chi tiết:

2. noisier

3. bigger

4. more peaceful

5. more exciting

2. My neighbourhood is noisier than your neighbourhood.

(Khu phố của tôi tiếng ồn ào rộng lớn thành phố của người tiêu dùng.)

3. The square in Ha Noi is bigger than the square in Hoi An.

(Quảng ngôi trường ở thủ đô hà nội to hơn trung tâm vui chơi quảng trường ở Hội An.)

4. Living in the countryside is more peaceful than living in a đô thị.

(Sống ở vùng quê yên tĩnh bình rộng lớn sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh.)

5. Is living in a city more exciting than living in the countryside?  

(Sống ở thành phố Hồ Chí Minh với thú vị rộng lớn sinh sống ở vùng quê không?)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Use the correct khuông of the words in brackets to lớn complete the letter.

(Sử dụng dạng đích thị của kể từ nhập ngoặc nhằm hoàn thành xong bức thư.)

Dear Nick,

How are you?

Ha Noi is beautiful but it's too busy for u. I'm having a great time at Cua Lo Beach now. The weather is (1. hot) hotter than that in Ha Noi. The houses and buildings are (2. small)________and (3. old) ________than those in Ha Noi The streets are (4. wide) ________ with less traffic. The seafood here is (5. delicious) ________ and (6. cheap) ________than the seafood in Ha Noi.

See you soon,

Vy

Lời giải chi tiết:

2. smaller

3. older

4. wider

5. more delicious

6. cheaper

Dear Nick,

How are you?

Ha Noi is beautiful but it's too busy for u. I'm having a great time at Cua Lo Beach now. The weather is (1. hot) hotter than that in Ha Noi. The houses and buildings are smaller and older than those in Ha Noi The streets are wider with less traffic. The seafood here is more delicious and cheaper than the seafood in Ha Noi.

See you soon,

Vy

Tạm dịch bức thư:

Nick thân mật mến,

Bạn khỏe khoắn không?

Hà Nội đẹp mắt tuy nhiên bản thân quá sôi động với bản thân. Mình đang sẵn có một khoảng chừng thời hạn tuyệt hảo ở Bãi hải dương Cửa Lò. Thời tiết ở thủ đô hà nội rét rộng lớn. Những căn nhà và dự án công trình phong cách xây dựng nhỏ rộng lớn và cũ rộng lớn ở thủ đô hà nội. Đường phố rộng lớn rộng rãi và không nhiều xe pháo hỗ tương. Hải sản ở phía trên ngon và rẻ rúng rộng lớn thủy hải sản ở thủ đô hà nội.

Hẹn sớm tái ngộ chúng ta nhé,

Vy       

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Xem thêm: nuoc mat em lau bang tinh yeu moi hop am

3. Look at the pictures of the two neighbourhoods: Binh Minh and Long Son. Compare two neighbourhoods. You can use the adjectives below.

(Nhìn nhập hình ảnh của nhị khu vực phố: Bình Minh và Long Son. So sánh nhị thành phố này. Em hoàn toàn có thể dùng những tính kể từ bên dưới.)

noisy               crowded             quiet                peaceful                modern                  busy                 boring

Example: Binh Minh is noisier than vãn Long Son.

(Ví dụ: Bình Minh tiếng ồn ào rộng lớn Long Sơn.)

Lời giải chi tiết:

1. Binh Minh is more crowded than vãn Long Son.

(Bình Minh sầm uất rộng lớn Long Sơn.)

2. Long Son is more boring than vãn Binh Minh.

(Long Sơn ngán rộng lớn Bình Minh.)

3. Long Son is quieter than vãn Binh Minh.

(Long Sơn yên tĩnh tĩnh rộng lớn Bình Minh.)

4. Long Son is more peaceful than vãn Binh Minh.

(Long Sơn yên tĩnh bình rộng lớn Bình Minh.)

5. Binh Minh is more modern than vãn Long Son.

(Bình Minh văn minh rộng lớn Long Sơn.)

6. Binh Minh is busier than vãn Long Son.

(Bình Minh sầm uất rộng lớn Long Sơn.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Work in pairs. Ask and answer questions about Binh Minh and  Long Son neighbourhood using the picture in 3.

(Làm việc theo gót cặp. Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về thành phố Bình Minh và Long Sơn dùng hình ảnh ở bài xích 3.)

Example: 

(Ví dụ:)

A: Is Binh Minh noisier than vãn Long Son?

(Bình Minh với sôi sục rộng lớn Long Sơn không?)

B: Yes, it is.

(Có.)

A: Is Long Son more modern than vãn Binh Minh?

(Long Sơn với văn minh rộng lớn Bình Minh không?)

B: No, it isn't.

(Không.)

Lời giải chi tiết:

A: Is Binh Minh more peaceful than vãn Long Son?

(Bình Minh với yên tĩnh bình rộng lớn Long Sơn không?)

B: No, it isn’t.

(Không.)

A: Is Long Son more boring than vãn Binh Minh?

(Long Sơn với nhàm ngán rộng lớn Bình Minh không?)

B: Yes, it is.

(Có.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Xem thêm: cach ghi nhan xet hoc ba theo thong tu 22