Unit 5 A Closer Look 2 Lớp 9

     

Mi: chắc rằng tốt duy nhất là áp dụng xích lô. Tín đồ ta bảo rằng chúng cấp tốc và rẻ rộng taxi.

Bạn đang xem: Unit 5 a closer look 2 lớp 9

Bạn rất có thể tìm thêm các ví dụ về cấu tạo bị hễ khách quan lại trong đoạn hội thoại.

Người ta nói rằng cụm di tích này là giữa những kì quan liêu của Việt Nam.

b.When do we use the impersonal passive? Can you think of any rules?

(Khi làm sao ta sử dụng bị hễ khách quan? Có bất kỳ quy lý lẽ gì không? )

*

Tạm dịch:

Chúng ta thường sử dụng để nhấm mạnh bạo ý kiến của những người khác. Nó hoàn toàn có thể được sử dụng với phần lớn động tự báo cáo, bao gồm:nói, nghĩ, tin , biết, hy vọng, muốn chờ, hiểu, yêu cầu...

Ví dụ:

Chủ động:

Mọi bạn nghĩ rằng anh ấy là một trong những giáo viên giỏi vời.

Mọi bạn nói rằng cô ấy thao tác 16 giờ đồng hồ một ngày.

Họ đã báo cáo rằng 2 người bị thương trong tai nạn.

Bị động:

Người ta nghĩ rằng anh ấy là 1 giáo viên hay vời.

Ngươi ta bảo rằng cô ấy làm việc 16 giờ một ngày.

Người ta đồn rằng tất cả 2 người bị thương vào bị tai nạn.

Bài 2

Task 2.Complete the sentences using the correct passive size of the verbs in brackets. The first one has been completed for you.

(Hoàn thành câu áp dụng dạng thụ động đúng của đụng từ vào ngoặc. Câu trước tiên đã được xong xuôi mẫu.)

1. (know)It is knownthat Ha Long bay was recognised as a World Heritage Site by UNESCO in 1994.

2. (believe)____________ the best time to visit thecomplex of Hue Monuments is in April.

Đáp án:Itis believedthat the best time to visit the complex of Hue Monuments is in April.

Tạm dịch: tín đồ ta tin rằng thời gian phù hợp nhất để tham quam khu di tích Huế là trong tháng Tư.

3. (report)____________ thousands of visitors cometo enjoy breathtaking views of Ha Long bay every year.

Đáp án:Itis reportedthat thousands of visitors come lớn enjoy breathtaking views of Ha Long bay every year.

Tạm dịch:Người ta báo cáo rằng hàng ngàn du khách đến thưởng ngoại cảnh quan của Vịnh Hạ Long mặt hàng năm.

3. (claim)___________ Phong Nha - Ke Bang can becompared lớn a huge geological museum.

Đáp án: Itis claimedthat Phong Nha - Ke Bang can be compared to lớn a huge geological museum.

Tạm dịch:Người ta đồn rằng Phong Nha - Kẻ Bàng có thể sánh với bảo tàng địa chất lớn.

4. Erstand)____________ Binh dai Fortress wasdesigned to lớn control movement on the Perfumed River.

Đáp án:Itis understoodthat Binh dẻo Fortress was designed to control movement on the Perfumed River.

Tạm dịch:Người ta hiểu đúng bản chất Pháo đài Bình Đài có thiết kế để kiểm soát và điều hành sự di chuyển trên sông Hương.

5. (expect)____________ the government will havemeasures to lớn protect & preserve our man-made wonders.

Đáp án:Itis expectedthe government will have measures lớn protect & preserve our man-made wonders.

Tạm dịch:Người ta hy vọng rằng chính phủ sẽ sở hữu các biện pháp để bảo đảm và bảo tồn các kì quan tự tạo của chúng ta.

Bài 3

Task 3.Here are some things we hear about Po Nagar Cham Towers. Write sentences about it using the impersonal passive.

(Đây là hầu hết điều chúng ta nghe về Tháp Chàm Po Nagar. Viết những câu áp dụng bị rượu cồn khách quan.)

1. Po Nagar Cham Towers were built in the 8thcentury by the Cham people in central Viet Nam.

Đáp án:It is claimed that Po Nagar Cham Towers were built in the 8th century by the Cham people in central Viet Nam.

Tạm dịch:Tháp Po Nagar Cham được xuất bản vào cố kỷ 8 bởi người Chăm ở khu vực miền trung Việt Nam.

Người ta nhận định rằng tháp chuyên Po Nagar được kiến thiết vào rứa kỷ sản phẩm 8 bởi fan Chăm ở miền trung Việt Nam.

2. The Cham people built Po Nagar Cham temple complex to lớn honour Yang Ino Po Nagar, mother of the kingdom.

Đáp án:It is said that the Cham people built Po Nagar Cham temple complex to honour Yang Ino Po Nagar, mother of the kingdom.

Tạm dịch:Người chăm đã gây ra ngôi đền chăm Po Nagar để tôn vinh Yang Ino Po Nagar, chị em của vương vãi quốc.

Người ta nói rằng tín đồ Chăm đã gây ra ngôi thường Po Nagar Cham để tôn vinh Yang Ino Po Nagar, bà mẹ của vương quốc.

3. The Po Nagar Cham Towers were built on the site of an earlier wooden temple, which was burned by the Javanese in A.D. 774.

Đáp án:It is believed that the Po Nagar Cham Towers were built on the site of an earlier wooden temple, which was burned by the Javanese in A.D., 774.

Xem thêm: Hoàn Châu Công Chúa Tập 48, Hoàn Châu Cách Cách Phần 2 Full 48/48

Tạm dịch:Tháp Po Nagar Cham được thi công trên vị trí của một ngôi đền được làm bằng gỗ trước đó, được đốt bởi tín đồ Java vào thời điểm năm 774 sau Công nguyên.

Người ta tin rằng Tháp chuyên Po Nagar được gây ra trên địa điểm của một ngôi đền bằng gỗ trươc đó, được đôt bởi bạn Java năm 774 sau Công nguyên.

4. Po Nagar Kalan is the main tower, which is one of the tallest Cham structures.

Đáp án:It is understood that the Po Nagar Kalan is the main tower, which is one of the tallest Cham structures.

Tạm dịch:Po Nagar Kalan là tháp chính, là trong số những cấu trúc tối đa của Chăm.

Người ta hiểu rõ rằng Po Nagar Kalan là tháp chính, là trong những cấu trúc cao nhất của người Chăm.

5. A sculpture of the goddess Mahishasuramardini may be found above the entrance khổng lồ the main temple.

Đáp án:It is known that a sculpture of the goddess Mahishasuramardini may be found above the entrance khổng lồ the main temple.

Tạm dịch:Một tòa tháp điêu khắc của phụ nữ thần Mahishasuramardini có thể được kiếm tìm thấy nghỉ ngơi trên lối vào ngôi đền chính.

Người ta hiểu được một thành tựu điêu khắc của các nữ thần Mahishasuramardini rất có thể được tìm kiếm thấy sinh sống trên lối vào ngôi đền rồng chính.

6. In the 17thcentury, the Viet people took over the temple tower, calling it Thien Y Thanh Mau Tower.

Đáp án:It is thought that in the 17th century, the Viet people took over the temple tower, calling it Thien Y Thanh Mau Tower.

Tạm dịch:Vào thay kỷ 17, người việt nam đã tiếp quản ngại tháp đền, điện thoại tư vấn nó là tháp Thiên Y Thành Mậu.

Người ta cho rằng vào chũm kỷ 17, người việt nam đã tiếp quản lí tháp đền, gọi nó là tháp Thiên Thiên Thanh Mậu.

Bài 4

Task 4a.Read part of the conversation. Pay attentionto the underlined part.

(Đọc lại phần sau của đoạn hội thoại. Tập trung vào phần gạch ốp chân. )

*

Tạm dịch:

Veronica: bố của tôi khuyên chúng ta nên đi sử dụng máy bay.

Mi: Nó vượt đắt! Tôi gợi ý chúng ta đi bằng tàu.

Sau "suggest", chúng ta cũng có thể sử dụng "V-ing" hoặc một mệnh đề với "Should"

Bài 5

Task 5.Write answers lớn the following questions using suggest + Ving/clause with should và the prompts in brackets. Then practise themwith your partner. The first one has been completed for you.

(Viết các câu vấn đáp cho các thắc mắc sau thực hiện "suggest+Ving/mệnh đề chứa should"và các từ vào ngoặc. Thực hành thực tế với các bạn nhóm. Câu 1 được làm mẫu cho bạn. )

*

Hướng dẫn giải:

2. B: I suggest the government should limit the number of visitors every day / limiting the number of visitors every day

Tạm dịch:A: chúng ta nên làm cái gi để bảo vệ và bảo đảm những kỳ quan nhấn ra?

B: Tôi ý kiến đề xuất chính phủ nên tinh giảm số lượng du khách mỗi ngày .

3. B: I suggest we should control the deforestation / I suggest controlling the deforestation .

Tạm dịch:A: bọn họ nên làm những gì để bảo tồn rừng?

B: Tôi đề nghị họ nên điều hành và kiểm soát nạn phá rừng / tôi đề nghị điều hành và kiểm soát việc phá rừng .

4. B: I suggest we should put these valuable things in high-security places / I suggest putting these valuable things in high-security places.

Tạm dịch: A: họ nên làm những gì để đảm bảo những thứ có mức giá trị trong chùa và đền?

B: Tôi đề nghị chúng ta nên đặt phần đông thứ có giá trị này ở đều nơi bình yên cao / Tôi đề nghị đưa phần lớn thứ có mức giá trị này vào những nơi bình yên cao.

5. B: I suggest we should raise some money / I suggest raising some money.

Tạm dịch:A: chúng ta nên làm cái gi để phục sinh lại rất nhiều kỳ quan lại nhân tạo?

B: Tôi đề nghị họ nên tăng lên một khoản chi phí / Tôi đề nghị tăng lên một khoản tiền.

6. B: I suggest we should reduce smoke and exhaust fumes. / I suggest reducing smoke và exhaust fumes.

Tạm dịch:A: họ nên làm những gì để ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu?

B: Tôi đề nghị chúng ta nên sút khói cùng khói thải. / Tôi ý kiến đề xuất giảm khói và khói thải.

Bài 6

Task 6a. Work in pairs. Tell your partners what they should vị in the following situations using suggest + Ving/clause with should.

(Làm câu hỏi theo cặp. đề cập cho các bạn cặp chúng ta nên làm cái gi trong các trường hợp sau sử dụng kết cấu "suggest+Ving/Mệnh đề cất should" )

*

Tạm dịch:

Chiếc xe cộ đạp của người tiêu dùng đã bị mang trộm.

Bạn bị lạc đường trong trung chân tình phố.

Bạn đang để quên sách bài bác tập ngơi nghỉ nhà.

Máy tính xách tay của khách hàng không hoạt động.

Bạn chắc rằng đã quên có ví tiền lúc đi download sắm.

Ví dụ:

A. Ôi không! Chiếc xe đạp điện của tôi đã biết thành lấy trộm. Tôi nên làm cái gi bây giờ?

B. Tôi đề nghị nên gọi cho cảnh sát./ Tôi khuyên răn bạn nên người ta gọi cho cảnh sát.

b.Now report your partner"s ideas khổng lồ another partner.

(Tường thuật lại chủ kiến của người chúng ta cặp của bạn cho một bạn cặp khác)

Hướng dẫn:

I asked Bwhat I should bởi vì when my bicycle had been stolen. He suggestedcalling the police / I should call the police.

Chú ý:Những thông tin được gạch men chân học sinh có thể thay cố kỉnh để tương xứng với ý kiến của riêng rẽ mình.

Xem thêm: Cách Làm Màu Nước Tô Tượng Thach Cao#3, Cách Pha Màu

Tạm dịch:

Tôi hỏi B xem tôi nên làm cái gi khi xe đạp điện của tôi bị đem trộm. Anh ấy khuyên call điện mang lại cảnh sát.