Viết Lại Câu Sao Cho Nghĩa Không Đổi Lớp 8

     

Trong khi giao tiếp, khi đề xuất trả lời câu hỏi hoặc lúc phải nói tới một chủ đề, bạn gặp phải sự việc nhắc đi đề cập lại một cấu tạo câu duy nhất khiến cuộc tiếp xúc trở phải nhàm chán. Vì chưng vậy, trong bài viết hôm nay, Topica NATIVE sẽ giúp đỡ bạn tổng hợp các cấu trúc viết lại câu giờ Anh để rất có thể giao tiếp trôi chảy, thú vị hơn nhé!


80 mẫu câu giao tiếp với người quốc tế bằng giờ Anh như người phiên bản địaCấu trúc No sooner là gì? phương pháp sử dụng kết cấu No sooner chuẩn xác nhất!

1. Nguyên nhân phải viết lại câu?

Ngoài việc thực hành thực tế bài tập viết lại câu của đề bài xích thì họ còn thực hiện các kết cấu viết lại câu trong những trường đúng theo dưới đây:

Khi muốn câu trả lời không biến thành nhắc lại câu hỏi và trở nên hay hơnSử dụng kết cấu linh hoạt hơn, né nhàm chánChuyển tự dạng câu dữ thế chủ động sangcâu bị độngChuyển trường đoản cú câu trực tiếp sang trọng câu gián tiếpSử dụng một trong những trường thích hợp vềđảo ngữ trong câu giờ Anh

2. Các cấu trúc viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh

Dưới đây Topica sẽ ra mắt đến bạn các kết cấu viết lại câu không thay đổi nghĩa trong tiếng Anh. Hãy thuộc theo dõi nhé!

Cấu trúc viết lại câu 1

Viết lại câu giờ đồng hồ Anh sử dụng những từ, cụm từ chỉ nguyên nhân (bởi vì)

Since, As, Because + S + V +

Because of, Due to, As a result of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Because its raining now, we cant go khổng lồ work.

Bạn đang xem: Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi lớp 8

Because of the rain, we cant go to work.

Cấu trúc viết lại câu 2

Chuyển thay đổi câu trong tiếng Anh có những từ, nhiều từ chỉ đối chiếu (mặc dù)

Although/Though/Even though + S + V +

Despite/ In spite of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Although it was very noisy, we continued to study our lessons.

In spite of the noise, we continued khổng lồ study our lessons.


Cấu trúc viết lại câu 3

Cách viết lại câu sử dụng cấu tạo so that với such that (quá mang đến nổi mà) đi với tính từ/danh từ

S + be/ V + so + Adj/ Adv. + that

It + be + such + Noun + that


*

Các cách làm viết lại câu trong giờ Anh cấu trúc so that cùng such that


Ví dụ: This film is so boring that no one wants khổng lồ see it.

It is such a boring film that no one wants to see it.

Cấu trúc viết lại câu 4

Cấu trúc too to (không thể) dùng sửa chữa thay thế với cấu tạo enough

S + V + too + Adj. + to V

not + Adj. + enough + to lớn V

Ví dụ: Yuri is too fat to wear that dress.

Yuri is not thin enough to wear that dress.

Xem tất tần tật về phong thái hình thành câu lấp định vào câu không thể vứt qua!

Cấu trúc viết lại câu 5

Cấu trúc so thatsuch that (quá .. đến mức) dùng sửa chữa với kết cấu too to (quá đến mức không thể)

so + Adj. + that hoặc such + noun + that

too + Adj. (for somebody) + khổng lồ V

Ví dụ: These shoes are so small that he cant wear it.

These shoes are too small for him lớn wear.

It was such a difficult question that we cant find the answer.

The question was too difficult for us to answer.

(Câu hỏi quá nặng nề đến nổi không người nào trong shop chúng tôi tìm được câu trả lời)

Cấu trúc viết lại câu 6

Cách viết lại câu trong giờ Anh với cấu trúc find something adj

To V + be + Adj./Noun

S + find + it + Adj./Noun + lớn V


*

Viết lại câu là một trong những dạng bài tập phổ biển khơi trong tiếng Anh


Ví dụ: To live in the countryside alone could be hard for her.

She finds it hard khổng lồ live alone in the countryside.

Cấu trúc viết lại câu 7

Viết lại câu đk tương đương trong tiếng Anh

Câu gốc
Câu viết lạiVí dụ
mệnh đề 1 + so + mệnh đề 2If + mệnh đề 1, mệnh đề 2Janet didnt bring her raincoat, so she got wet.

If Janet had brought her raincoat, she wouldnt have got wet

mệnh đề 1 + because + mệnh đề 2If + mệnh đề 2, mệnh đề 1I cant go out because I dont have money

If I had money, I could go out


Cấu trúc viết lại câu 8

Chuyển thay đổi câu If not sang unless

If not Unless

Lưu ý: không được thay đổi loại câu điều kiện, chỉ được thay đổi nghĩa che định hay nghi vấn của nó

Ví dụ: If it doesnt rain, we can go picnic.

Unless it rains, we can go picnic.

Cấu trúc viết lại câu 9

Viết lại câu với thì hiện tại hoàn thành sang trọng thì vượt khứ đối chọi (dùng chủ ngữ mang it)

S + have/has + V3/-ed

It has been + + since + S + V2/-ed +

Ví dụ: Huan & Vy have been married for 3 years.

Its been 3 years since Huan và Vy were married.

Cấu trúc viết lại câu 10

Chuyển thay đổi câu điều ước

Cấu trúcVí dụ
Câu cầu ở tương laiwish + someone + would + bare infinitiveShe wont come back here.

I wish she would come back here.

(Tôi ước đưa ra cô ấy sẽ trở lại đây)

Câu cầu ở hiện tạiwish + someone + V2/-edI dont have lots of money.

I wish I could have lots of money.

(Tôi mong gì tôi gồm hật các tiền)

Câu mong ở thừa khứwish + someone + had + V3/-edI didnt say that I love him.

I wish I had said that I loved him.

(Tôi cầu gì mình nói cách khác rằng tôi yêu thương anh ấy)


Cấu trúc viết lại câu 11

Chuyển thay đổi câu có thì lúc này hoàn thành lấp định thanh lịch thì thừa khứ đơn (cấu trúc the last time, cấu trúc when)

S + have/has + NOT + V3/-ed + since/for

S + last + V2/-ed + when + S + V


The last time + S + V + was

Ví dụ:

I havent met Lucy since we left school.

The last time I met Lucy was when we left school.

I havent seen him since I was a student.

I last saw him when I was a student.

Cấu trúc viết lại câu 12

Chuyển câu ở thì quá khứ đơn thanh lịch thì hiện tại chấm dứt tiếp diễn

S + V2/-ed +

S + have/has + been + V-ing + since/for +

Ví dụ: Shawn started playing guitar since he was five.

Shawn has been playing guitar since he was five.

(Shawn đã đùa ghi-ta từ khi cậu ấy lên 5 tuổi)

Cấu trúc viết lại câu 13

Viết lại câu giờ Anh với cấu trúc it takes time (dành/tốn thời hạn làm gì)


*

Cấu trúc it takes time


S + V + +

It takes/took + someone + + lớn V

Ví dụ: Betty walks lớn school in 15 minutes.

It takes Betty 15 minutes to walk khổng lồ school.


Cấu trúc viết lại câu 14

Chuyển thay đổi dùng cấu tạo it was not until that (mãi tính đến khi)

S + didnt + V (bare) + . Until

It was not until + + that +

Ví dụ: nam didnt go home until he finishes all the tasks.

It was not until nam finished all the tasks that he went home.

Cấu trúc viết lại câu 15

Các dạng cấu trúc viết lại câu so sánh trong giờ Anh:

Chuyển thay đổi câu đối chiếu hơn thành so sánh nhất cùng ngược lại:

Ví dụ: In my opinion, Vietnam is the most beautiful country.

In my opinion, no other place on earth can be more beautiful than Vietnam.

Chuyển thay đổi câu đối chiếu bằng thành so sánh hơn với ngược lại:

Ví dụ: My cake isnt as big as his cake.

His cake is bigger than my cake.

Cấu trúc viết lại câu 16

Chuyển cấu tạo started/began sang trọng thì bây giờ hoàn thành

S + began/ started + V-ing/to V + ago

S + have/has + V3/-ed hoặc been + V-ing + since/for

Ví dụ: She began to lớn learn English 4 years ago.

She has learned/ has been learning English for 4 years.


Cấu trúc viết lại câu 17

Cách viết lại câu giờ đồng hồ Anh với cấu trúc This is the first time

This is the first time + S + have/has + V3/-ed

S + have/has + never (not) + V3/-ed + before

Ví dụ: This is the first time I have watched this film.

I have never watched this film before.

Xem phương pháp dùng chi tiết tại This is the first time

Cấu trúc viết lại câu 18

Cấu trúc Its time/ its high time/ its about time

S + should/ought to/had better + V

Its (high/about) time + S + V2/-ed

Ví dụ: Youd better go to bed.

Its (high/about) time you went khổng lồ bed.

Cấu trúc viết lại câu 19

Các dạng viết lại câu đề nghị tương đồng: cấu trúc suggest that, lets,


*

Công thức viết lại câu giờ Anh câu đề xuất tương đồng


Shall we + V

Lets + V

How/What about + V-ing

Why dont we + V

S + suggest + that + S + present subjunctive

In my opinion

Ví dụ:

Why dont we go out for a walk? said the girl.

The girl suggested going out for a walk.

Lets have some rest!

What about having some rest?

Cấu trúc viết lại câu 20

Câu tường thuật dạng bị động:

Câu nhà độngCâu bị độngVí dụ
People say + S + V + It be said that + S + VPeople say that he drinks a lot of wine.

It is said that he drinks a lot of wine.

S + be said to + V hoặc khổng lồ have V3/-edPeople say that he drinks a lot of wine.

He is said khổng lồ drink a lot of wine.

Cấu trúc viết lại câu 21

Sử dụng cấu trúc hardly when và no sooner than

Hardly + had + S + V3/-ed when + S + V3/-ed

No sooner + had + S + V3/-ed than + S + V3/-ed

Ví dụ:

As soon as I go home, he showed up.

Hardly had I gone trang chủ when he showed up.


No sooner had I gone home than he showed up.

Cấu trúc viết lại câu 22

Dùng kết cấu Supposed to V

Its ones duty to vị something

S + be + supposed to do something

Ví dụ: Its your duty to protect me.

You are supposed to lớn protect me.


Cấu trúc viết lại câu 23

Sử dụng cấu trúc prefer với would rather

S + prefer + doing st to lớn doing st

S + would rather + do st than bởi st

Ví dụ: I prefer staying at home to hanging out with him.

I would rather stay at trang chủ than hang out with him.

Cấu trúc viết lại câu 24

Sử dụng cấu trúc would prefer cùng would rather

S + would prefer + sb + to V

S + would rather + sb + V2/-ed

Ví dụ: I would prefer you not to lớn stay up late.

Xem thêm: Cách Thuyết Trình Hay Trước Lớp Học, Cách Mở Đầu Thuyết Trình Ấn Tượng

I would rather you not stayed up late.

Cấu trúc viết lại câu 25

Cấu trúc so that/ in order that (trong trường hợp nhà từ ở hai câu là khác nhau)

S + V + so that/ in order that + S + V

S + V + (for O) + khổng lồ infinitive

Ví dụ: My dad turned off the TV so that we could sleep.

My dad turned off the TV for us to sleep.


Cấu trúc viết lại câu 26

To be + not worth + V-ing

There + be + no point in + V-ing

Ví dụ: Its not worth getting upset about this.

Theres no point in getting upset about this.


*

Hãy luyện tập thật những để ghi ghi nhớ được những cấu tạo viết lại câu


Cấu trúc viết lại câu 27

Sử dụng kết cấu cảm thán How cùng What

S + be/V + adj/adv

How + adj/adv + S + be/V

Ví dụ: She runs quickly.

How quickly she runs!

S + be + adj

What + a/an + adj + N

Ví dụ: She is so beautiful.

What a beautiful girl!


Cấu trúc viết lại câu 28

Cấu trúc it is necessary that:

Need khổng lồ V

khổng lồ be necessary (for sb) + khổng lồ V

Ví dụ: You dont need khổng lồ come here.

Its not necessary for you lớn come here.

Not anymore

No longer + hòn đảo ngữ

S + no more + V

Ví dụ: I dont love you anymore.

No longer bởi vì I love you.

I no more love you.

Cấu trúc viết lại câu 29

Sử dụng cấu trúc used to tương tự với cấu tạo accustomed to

S + be accustomed lớn + V-ing/N

S + be used to lớn + V-ing/N

Ví dụ: My brother was accustomed to sleeping late.

My brother was used to sleeping late.

Cấu trúc viết lại câu 30

Dùng to infinitive thay thế sửa chữa cho kết cấu because

S + V + because + S + V

S + V + khổng lồ V

Ví dụ: She studies hard because she wants to pass the exam.

She studies hard to pass the exam.


3. Clip 3 mẹo viết lại câu tiếng Anh

4. Bài xích tập viết lại câu trong giờ Anh có đáp án

Để củng cố kiến thức về những công thức viết lại câuvừa học tập ở trên, hãy thuộc Topica làm những dạng bài xích tập viết lại câu trong giờ Anh dưới nhé!

Bài tập 1:Rewrite the following sentences by changing the indicated component

The man was furious. ()The council would not collect the rubbish. ()We watched a film on birds. ()The bus was late because of the bad traffic. ()The gate was opened by a guard. ()When she got home, the door was unlocked ()She cooked a pie, some potatoes, & green vegetables. ()The trò chơi was cancelled because it rained. ()I cant go to lớn work on time because it rains so heavilyI often played kite flying when I was a childWe discuss environmental change issuesIt appears that it is rainingShe has interest in practicing aerobics in her không lấy phí time

Bài tập 2: bài tập viết lại câu không biến đổi nghĩa

1. My mother used lớn play volleyball when she was young.

=> My mother doesnt.

2. Lets go fishing.

=> She suggests

3. Mike gave me a dress on my birthday.

=> I was..

4. Would you lượt thích orange juice?

=> He


5. I last saw Jenny when I was in Ha Noi City.

=> I havent seen.

6. I got lost because I didnt have a map.

=> If I had...

7. It is a four-hour drive from nam Dinh lớn Ha Noi.

=> It takes


*

Bài tập viết lại câu trong giờ Anh gồm đáp án


8. I think the owner of the oto is abroad.

=> The owner

9. Its a pity him didnt tell me about this.

=> I wish.

10. You couldnt go swimming because of the rain heavily.

=> The rain was too..

Bài tập 3: bài bác tập viết lại câu không thay đổi nghĩa

I cant go khổng lồ work on time because it rains so heavily => I often played kite flying when I was a child => We discuss about environmental change issues => It appears that it is raining => ..She has an interest in practicing aerobics in her không lấy phí time => ..Police asked him khổng lồ identify the other man in the next room => .She always speaks no care => .She has learned English for 5 years => .He speaks so soft that we cant hear anything => .Because she is absent from school => It was an interesting film => .I dont think she loves me =>

Bài tập 4: Viết lại câu nghĩa không đổi nâng cao

1. In his recent article, Bob Lee pointed out all the faults in the governments new transport policy.

In his recent artilce, Bob Lee was

2. The company have been reviewing their recruitment policy for the last three months.

The companys

3. Im absolutely sure he took the money on purpose.

He couldnt possibly

4. He delayed writing his book until he had done a lot of research.

Only after

5. They declaired war on the pretext of defending their territorial rights.

The excuse

6. I feel that I dont fit with the people in the new office.

I feel like

7. Skysrapers in the USA are on average taller than anywhere else in the world.

The average

8. We were very impressed by the new cinema but found it rather expensive.

Impressed

9. Its more than a fortnight snice anyone saw Julian.

Julian

10. The deadline for the receipt of complete application forms is 3.00 p.m on Friday, 18th December.

Complete application

Bài tập 5: Rewrite the following sentences that keep the same meaning

1. I regret spending so much money.

I wish I ________________________________________________

2. Whats the height of the mountain?

How _________________________________________________

3. I dont feel as tired after a train journey as I vày after a car journey.

I feel more ___________________________________________

4. Cars are faster than buses.

Buses _______________________________________

5. He turned off the light, then he went out.

Turning __________________________________________

6. Theatre program usually have lots of information.

There ________________________________________

7. He has been collecting stamps for five years.

He started ________________________________________________

8. More newspapers are being sold in this city.

People are __________________________________________________

9. They were giving their son some presents when we came.

Their son _______________________________________________

10. He spends two hours a week sorting out stamps.

Sorting out ____________________________________________

Bài tập 6: Rewrite the following sentences that keep the same meaning

1. My mother bought me a nice blouse.

A nice blouse ___________________________________________

2. They say that the company is in difficulty.

The company ___________________________________________

3. You can get suntan by sunbathing.

If you _____________________________________________

4. Would you mind waiting for a few minutes ?

We __________________________________________________

5. Wheres the best place khổng lồ buy souvenirs ?

I asked her ___________________________________

6. You wont chiến bại weight if you dont stop eating much.

Unless you ____________________________________

7. Khổng lồ know English is necessary.

It is ______________________________________________

8. May Day is considered to be the day of the working class.

Everyone _______________________________________

9. In Stratford upon Avon we saw Shakespeares birthplace.

We saw the house ___________________________________

10. There are far more heavy lorries on the road than there used khổng lồ be.

There didnt __________________________________________

Đáp án bài tập

Đáp án bài xích 1The man was angry.The council refused to lớn collect the rubbish.We watched a film about birds.Because of the bad traffic, the bus was late.A guard opened the gate.The door was unlocked when she got home.She cooked green vegetables, a pie và some potatoes.The trò chơi was cancelled because of the rain.I cant go lớn work on time because of heavy rain.I am used to playing kite flying when I was a child.We have a discussion about environmental change issues.It is likely that it is raining.She is interested in practicing aerobics in her free time.Đáp án bài 2My mother doesnt play volleyball anymore.She suggests going fishing.I was given a dress on my birthday.He invited me for orange juice.I havent seen Jenny since I was in Ha Noi City.If I had had a map, I wouldnt have gotten lost.It takes four hours to lớn drive from nam Dinh to Ha Noi.The owner of the car is thought lớn be abroad.I wish he had told me about it.The rain was too heavy for you lớn go swimming.

Xem thêm: Biển Báo Phía Trước Có Chướng Ngại Vật Cần Giảm Tốc Độ Và Đi Theo Chỉ Dẫn

Đáp án bài bác 3I cant go khổng lồ work on time because of heavy rain.I am used lớn playing kite flying when I was a child.We have a discussion about environmental change issues.It is likely that it is raining.She is interested in practicing aerobics in her miễn phí time.Police have him identify the other man in the next room.She is always careless about her words.It takes her 5 years lớn learn English.He does not speak softly.Because of her absence from school.What an interesting film!At no time vì I think she loves me.Đáp án bài4