x 1 2 y 2 3 z 3 4 va 2x 3y z 50

Bạn đang xem: x 1 2 y 2 3 z 3 4 va 2x 3y z 50

Đây là câu vấn đáp đã và đang được xác thực

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng mực và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp vì chưng những Chuyên Viên, nghề giáo số 1 của công ty chúng tôi.

icon

Đáp án:

`(x;y;z)=(11;17;23)`

Giải quí quá trình giải:

 `(x-1)/2=(y-2)/3=(z-3)/4`

`<=> (2(x-1))/4=(3(y-2))/9=(z-3)/4`

`<=> (2x-2)/4=(3y-6)/9=(z-3)/4`

Áp dụng đặc thù mặt hàng tỉ số đều bằng nhau tao có:

`(2x-2)/4=(3y-6)/9=(z-3)/4=(2x-2+3y-6-z+3)/(4+9-4)`

`=((2x+3y-z)-5)/9=(50-5)/9=45/9=5`

`=> (x-1)/2=5 <=>x-1=10 <=>x=11`

`(y-2)/3=5<=>y-2=15<=>y=17`

`(z-3)/4=5<=>z-3=20<=>z=23`

Vậy `(x;y;z)=(11;17;23)`

Hãy hùn người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

star

star

star

star

Xem thêm: cach ghi nhan xet hoc ba theo thong tu 22

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

4.5

17 vote

Xem thêm: cong dong mini world viet nam